Voorafgaande aan die week kon iedereen veiligheidsvraagstukken aandragen waar onze wijkagenten en boa’s aandacht aan kunnen besteden. Boa Michel: “We kijken terug op een zeer geslaagde Boek-een-Boa-week. Fijn dat inwoners ons aanspraken en zelfs complimenteerden met deze actie. We willen dan ook iedereen bedanken die een melding heeft gedaan. Ook de tips en meldingen die we later hebben ontvangen, zullen we meenemen in de toekomst. Samen zorgen we voor een veilige gemeente!”

Maandag hielden wijkagent Mandy en Boa Michel vooral toezicht op de verkeersproblematiek in Bocholtz en Simpelveld. In de Pastoor Neujeanstraat in Bocholtz wordt regelmatig het inrijverbod genegeerd, zo ook maandag. Deze straat is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De automobilisten die dit verbod negeerden werden aangesproken op hun gedrag en kregen een waarschuwing. Ook controleerden onze handhavers op sluipverkeer bij de werkzaamheden van dorpshart Bocholtz. De Julianastraat gaat vrijdag 15 oktober weer open, dan stroomt het doorgaand verkeer richting Heerlen weer gemakkelijker door.

’s Middags werd er gecontroleerd bij basisschool Bocholtz. Uiteraard was hier veel verkeer en bedrijvigheid, maar vrijwel iedereen hield zich netjes aan de regels. Goed om te zien!
Tenslotte hebben Michel en Mandy enkele hotspots in onze gemeente bezocht waar groepen jeugdigen vaak samenscholen. Hier was alles rustig, er was geen overlast.

Dinsdag was de tweede ‘Boek-een-Boa’ dag. Deze dag lag de nadruk op algemene verkeerscontroles. Uit de ingestuurde meldingen van onze inwoners blijkt dat hier veel behoefte aan is.
Onze handhavers startten dinsdagochtend In Bocholtz, op de Heiweg. Hier werd gecontroleerd op snelheid. Er werden enkele processen-verbaal opgemaakt vanwege te hard rijden. Een aantal omwonenden sprak onze handhavers aan, ze uitten hun waardering voor het werk dat verricht werd. Ook gaven ze tips over andere overlast, die we uiteraard meenemen op onze laatste ‘Boek-een-Boa’ dag. In de Pastoor Neujeanstraat werd wederom gecontroleerd op het inrijverbod, hier was het rustig en werd alles goed nageleefd.

We hebben meldingen ontvangen over geparkeerde kampeervoertuigen bij het Patersplein. We hebben de eigenaren van deze voertuigen in kennis gesteld en gewaarschuwd. Zij zullen ervoor zorgen dat hun voertuigen van de openbare weg verplaatst worden.

In Simpelveld waren we aanwezig op de Rolduckerweg. Ook hier hebben we op snelheid gecontroleerd. Alles verliep soepel, er werden geen overtredingen geconstateerd. Daarnaast waren onze Boa’s en wijkagenten aanwezig in de omgeving rondom Gasthof. Hier zijn enkele jeugdigen aangesproken op hun gedrag omdat ze afval op straat achter lieten. Ze hebben op ons verzoek netjes hun afval opgeruimd. Verder is ook in Simpelveld alles prima verlopen.

Vrijdag was de derde dag van onze ‘Boek-een-Boa’ actie. We hebben meldingen ontvangen over overlast van jeugd, te hard rijden op diverse plekken en parkeeroverlast. Daarom gingen onze wijkagenten en Boa’s vandaag op pad voor diverse controles, zowel overdag als ’s avonds.
Overdag hebben we diverse snelheidscontroles uitgevoerd, o.a. op de Huls in de St. Remigiusstraat. De hoogst gemeten snelheid is 49 km/uur, terwijl de toegestane limiet 30 km/uur is. Uiteraard zijn hier boetes geschreven. Meerdere omwonenden spraken ons aan en waren blij dat er aandacht werd besteed aan deze overlast. In Bocholtz hebben we gecontroleerd op bestemmingsverkeer. Enkele voertuigen werden staande gehouden, maar er waren verder geen bijzonderheden.

Onze handhavers waren ook weer aanwezig in de omgeving van Gasthof. Hier werd geen overlast van jeugd geconstateerd, ook qua parkeeroverlast geen bijzonderheden opgemerkt. ’s Avonds hebben we een kijkje genomen in het Hellingbos en bij het Uitkijkpunt. Hier was inderdaad jeugd aanwezig, maar er was geen overlast. Iedereen gedroeg zich netjes.

Bij de brandweerpost hebben we gesproken met enkele jeugdigen. Op het dak van de kazerne lag een bal. Om te voorkomen dat ze op het dak zouden klimmen, hebben we gebeld met de brandweer en afgesproken dat zij de bal teruggeven aan de eigenaar.
Bij een controle op de Bocholtzerweg hebben we gesproken met een groep jongeren. Zij werkten goed mee en er waren geen strafbare feiten.
Tot slot zijn ook nog de winkelkernen meegenomen ten aanzien van de blauwe zone. Er zijn meerdere Processen- Verbaal opgemaakt, vooral voor het niet zichtbaar aanwezig hebben van de parkeerkaart.

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie