Lezing over natuur in Maastricht op maandag 8 november

Op Maandag 8 november 2021 verzorgt Gerard Majoor. voor het Natuurhistorisch Genootschap een lezing over Natuurgebieden in Maastricht. Deze lezing vindt plaats op maandag 8 november. Aanvang is 20.00 uur in het Sjevemethoes (voormalige protestantse kerk), Sint-Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont.

Afgelopen jaar verscheen het boek Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. In deze uitgave komen diverse aspecten van de natuur in de gemeente Maastricht aan bod, van de Sint-Pietersberg met de ENCI-groeve en de grindgaten bij de Pietersplas in het zuiden tot het Rivierpark Maasvallei en de landgoederenzone in het noorden. Het boek begint met algemene inleidingen op de geologie, historisch natuuronderzoek in Maastricht, de historie van het landschap en de natuur in de stad. In de overige 21 hoofdstukken wordt middels laagdrempelige, maar gedegen geschreven teksten informatie over de natuurgebieden in de gemeente Maastricht gegeven.

Twee hoofdstukken beschrijven op historisch geografische wijze het terrassenlandschap ten westen en ten oosten van Maastricht. Ruim aandacht is er voor de 4 natuurlijke waterlopen die Maastricht rijk is, de Maas, de Jeker, de Kanjel en de Geul en voor de vele kunstmatige waterlopen in het Bosscherveld en Boschpoort. De verschillende natuurgebieden langs de Maas, zoals de Pietersplas, de Kleine Weerd, het Rivierpark Maasvallei en het Bosschereiland worden in woord en beeld beschreven. Van de Sint-Pietersberg en de Cannerberg komen niet alleen de bovengrondse delen, waaronder ook de ENCI-groeve, maar ook de onderaardse kalksteengroeven aan bod. Ook de verschillende parken komen uitgebreid aan bod, natuurlijk het Stadspark, maar ook de diverse parken in de woonwijken en de parken rondom de verschillende kastelen en landhuizen in de landgoederenzone.

Een bijzonder park is de begraafplaats aan de Tongerse weg. De bloemrijke bermen verspreid over de gemeente worden apart besproken in een eigen hoofdstuk. Het boek sluit af met de vestingwerken van de stadsmuren en het Frontenpark waar natuur en cultuurhistorie samenkomen. In 43 kaderteksten worden bijzondere soorten, zoals de Muurhagedis, de Bever en de Fladderiep beschreven, maar ook bijzondere aanpassingen van planten aan het groeien op muren, in het water en in kalkgraslanden. Historische kaders lichtten de geschiedenis van Fort Sint Pieter, de watermolens langs de Jeker, Château Neercanne of de geschiedenis van de vesting Maastricht toe. Het boek zal ook voor € 14,50 te koop zijn (voor niet-leden € 19,50).

 

Foto Lisa Op den Kamp

Geef een reactie