Geen Vasteloaves Oapening in Brunssum

De Vasteloaves Oapening in Brunssum op donderdag 11 november gaat niet door. Dat heeft de burgemeester van Brunssum besloten. Directe aanleiding is het signaal van de directie van Zuyderland dat het ziekenhuis geen capaciteit meer heeft om nieuwe COVID-patiënten op te nemen.

Met de Vasteloaves Oapening viert Brunssum op de 11e van de 11e de opening van het carnavalsseizoen. Het evenement stond gepland voor donderdag 11 november, op het Lindeplein, vanaf 14.11 uur.

Grenzen aan de zorg. Gezien de duur en aard van het evenement, met live muziek en het schenken van alcohol aan een grote massa aanwezigen, acht de burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, de kans groot dat dit evenement extra druk legt op de beschikbare zorg.
Naar aanleiding van het signaal van Zuyderland dat het ziekenhuis de grenzen van de opnamecapaciteit heeft bereikt, vindt de burgemeester het laten doorgaan van de Vasteloaves Oapening niet langer verantwoord.

Het besluit is genomen in goed overleg met de organisatie van Vasteloaves Oapening.

Oproep aan het kabinet. Burgemeester Wilma van der Rijt heeft het besluit met pijn in het hart genomen, zegt zij. De veiligheid en de gezondheid van inwoners, en van de bezoekers van de Vasteloaves Oapening, staan voorop, benadrukt zij. De organisatie van de Vasteloaves Oapening steunt het besluit.

Burgemeester Wilma van der Rijt roept het kabinet op om snel met heldere landelijke kaders te komen. Het noodgedwongen nemen van lokale maatregelen maakt de aanpak van de coronacrisis ondoorzichtig en kan leiden tot een perceptie van willekeur. Dat is zeer onwenselijk. Het is daarom verstandig dat op landelijk niveau een verduidelijking van de huidige maatregelen wordt afgekondigd, aldus de burgemeester van Brunssum.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie