Vouchers voor ondernemers met vernieuwende ideeën in Parkstad

Bent u ondernemer in Parkstad? Dan kunt u een voucher aanvragen tot € 10.000,- of, als u dat samen met een of meer collega-ondernemers doet tot zelfs € 50.000,-. Voorwaarde is dat uw initiatief vernieuwend is op het gebied van sociaal ondernemerschap of als het de regio versterkt op het gebied van bijv. circulaire economie, toerisme of grensoverschrijdend ondernemen. De regeling loopt tot en met december 2023 en is een initiatief van Stadsregio Parkstad Limburg, mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Via een stimuleringsregeling voor duurzaam en sociaal ondernemerschap is ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de wendbaarheid van een bedrijf het verschil kan maken tussen voortbestaan of faillissement. Vernieuwing en innovatie zijn nog belangrijker geworden. De regionale overheden willen midden- en kleinbedrijven dan ook ondersteunen in het zoeken van nieuwe wegen om succesvol te zijn en te blijven.

Doel van de regeling is om ondernemers, van klein tot groter, te stimuleren duurzaam en vernieuwend ondernemerschap te tonen; op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, toerisme, grensoverschrijdend ondernemen of sociaal ondernemerschap. Een adviescommissie die is ingesteld door Stadsregio Parkstad Limburg beoordeelt de aanvragen. De regeling loopt tot december 2023, of korter als de pot eerder leeg is. De regeling is een initiatief van Stadsregio Parkstad Limburg en wordt uitgevoerd in samenwerking met MKB Parkstad, Economische Samenwerking Zuid-Limburg en het Business Innovatie Team Limburg. De regeling is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Regelmatig worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers, samen of alleen, aan te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te starten. In 2020 en 2021 hebben bijeenkomsten rondom ‘circulair bouwen’ en ‘toerisme’ reeds geleid tot nieuwe samenwerkingen. Bijeenkomsten met de thema’s ‘sociaal ondernemerschap’ en ‘grensoverschrijdend ondernemen’ worden voorbereid.
Op de bijeenkomsten delen ondernemers hun aanbod, ideeën en vragen met elkaar en met deelnemers vanuit andere organisaties. Deelnemers worden uitgenodigd om rondom kansrijke ideeën allianties met elkaar aan te gaan om het idee of de combinatie van vraag en aanbod tot uitvoering te brengen.
Voor meer informatie over de vouchers en de alliantiebijeenkomsten vindt u op de website van Business in Parkstad.

 

Geef een reactie