€500 per jaar besparen met De VoorzieningenWijzer

Veel huishoudens komen financieel moeilijk rond. Ze hebben weinig geld achter de hand voor onvoorziene gebeurtenissen. Soms bouwen ze daardoor schulden op. De Voorzieningenwijzer helpt om dat te voorkomen. Ook inwoners van Brunssum kunnen nu gebruik maken van De VoorzieningenWijzer. Daarmee kunnen ze gemiddeld €500,- per jaar verdienen.

Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze  steunmaatregelen. Ook heeft niet iedereen een passende (zorg)verzekering of een voordelig energiecontract.

Het gevolg daarvan is dat

  • 97% maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
  • 74% heeft geen passende zorgverzekering.
  • 31% is beter af met een ander energiecontract.
  • 16% van de groep die geen IB-aangifte doet, zou daar financieel baat bij hebben.
  • 7% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.

De VoorzieningenWijzer helpt mensen om betere financiële keuzes te maken. Gemiddeld krijgt een huishouden per jaar €500,- meer te besteden door het advies van De VoorzieningenWijzer op te volgen. Dat (gratis) advies is aan te vragen via de website www.datgeldtvoormij.nl.

Met de inzet van De VoorzieningenWijzer wil de gemeente Brunssum het aantal mensen met schulden terugdringen.Het is onderdeel van een aanpak waarbij wordt ingezet op preventie: voorkom dat er huur- of betalingsachterstanden staan door tijdig hulp en advies te bieden.

Wethouder Servie L’Espoir (Schuldhulpverlening): “Het gaat er bij ons niet alleen om dat je mensen van hun schulden afhelpt. Het belangrijkste is juist dat je mensen helpt zodat ze ook geen nieuwe schulden kunnen máken. Help ze tijdig met een goed advies. En dat is wat we doen met deze nieuwe VoorzieningenWijzer”.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie