Hoofdmenu

Novembernota 2021 van de gemeente Heerlen

Financiële verantwoording en vooruitblik – In de Novembernota 2021 staan de positieve en negatieve financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Het is een terugblik naar het tweede en derde kwartaal en een vooruitblik op de financiële jaarafsluiting. De Novembernota 2021 laat een positieve prognose zien van 4 miljoen euro. Dit is zonder de negatieve en/of positieve gevolgen van COVID-19. Die worden bijgehouden in een aparte boekhouding.

Afgelopen zomer zag het er nog naar uit dat het jaar 2021 zou sluiten met een tekort van € 2 miljoen. De laatste maanden was er echter ook een aantal positieve ontwikkelingen. Onder meer in de mei- en septembercirculaire (1,8 en 0,7 miljoen), bij de opvang beschermd wonen (1,8 miljoen) en in de rijksbijdrage voor de financiering van de uitkeringen ( 2 miljoen).

Gezonde begroting. “De belangrijkste uitdaging voor de rest van dit jaar is te blijven voldoen aan het financiële herstelplan dat afloopt op 1 januari 2022”, aldus wethouder Loek Damen van Financiën. “Als dat lukt, heeft Heerlen na een periode van ruim drie jaar, weer een gezonde begroting. Wel is het nodig om de doelstellingen van het herstelplan goed te bewaken. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in het sociaal  domein. Structurele overschrijdingen kunnen dan in een vroeg stadium worden aangepakt.”

Ambities. Met de inzet van het herstelplan is het college erin geslaagd om de belangrijkste ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden. Zo is er nog steeds ruimte voor de grondige aanpak van het stadsdeel Heerlen-Noord en het centrum, voor het economisch aantrekkelijker maken van de stad, voor duurzaamheid en voor de ondersteuning van onze inwoners.

Grote stappen. Ook op andere terreinen zijn grote stappen gezet. Bijvoorbeeld in de realisatie van een centrumbad en voor de vernieuwing van verschillende schoolgebouwen. De daklozenopvang in de Gasthuisstraat is gestart, net als de bestrijding van eenzaamheid. Ook is een nieuwe cultuuragenda ontwikkeld en ging het initiatief van het Heerlens Heitje van start in GMS.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »