Gemeente Landgraaf verlengt ‘Starterslening’

De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk om de groep ‘starters’ aan een eigen woning te helpen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. In dat kader heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de raad voor te stellen om de zogenaamde ‘Starterslening’ te verlengen. Deze vindt haar grondslag in de regeling ‘Provinciaal Impulsplan Starters: een eigen thuis!’. De raad neemt hier in haar vergadering van donderdag 18 november een besluit over.

Daarnaast heeft het college in mei al besloten om het maximale aankoopbedrag voor een starterswoning te verhogen van € 173.000,00 naar € 225.000,00 (inclusief verbeterkosten).

Wethouder Bart Smeets is zeer content over dit besluit: ‘We hebben gezien dat zich weer meer starters melden voor een starterslening sinds we het maximale aankoopbedrag hebben verhoogd. Dat is een goede ontwikkeling. Gevolg is wel dat de financiële middelen uit het fonds inmiddels op zijn. Ik ben dan ook erg blij dat we nu de raad voorstellen om de regeling te verlengen door hier opnieuw geld voor vrij te maken. Als de raad hiermee instemt, kan de regeling weer opnieuw worden uitgevoerd. Naast het gemeentelijk budget wordt ook door de provincie Limburg een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld. De maximale lening bedraagt in Landgraaf € 45.000,00. Van deze lening neemt de gemeente 25% en de provincie 75% voor haar rekening.

Om voor een starterslening in aanmerking te komen mag de aanvrager niet eerder een eigen woning in bezit hebben gehad. De starterslening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar, waarvan de eerste drie jaar geen rente en aflossing wordt betaald. Tijdens de looptijd vinden er periodieke inkomenstoetsen plaats om te kijken of de lening nog aansluit bij de inkomenssituatie.

Het totale bedrag voor het verstrekken van de startersleningen wordt beheerd door de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn). Ook voeren zij de financiële toets uit en handelen zij de aanvragen verder af door het verstrekken van een starterslening. Voor de starterslening geldt dat deze wordt afgesloten met Nationale Hypotheekgarantie.

Meer informatie over de ‘Starterslening’ vindt u op onze website.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie