Hoofdmenu

Afvalplan wordt grondstoffenplan

Wat gebeurt er met ons afval de komende jaren? Welke keuzes maakt gemeente Heerlen? Wat betekent dit voor uw beurs? De afgelopen jaren hebben we ons afval steeds meer gescheiden … en waren we steeds meer geld kwijt aan ons afval. Hoe zit dat? En hoe gaat het verder? Dat staat in het nieuwe ‘grondstoffenplan’.

Het loont. Een terugblik: tot 2014 lag de nadruk op het ophalen van afval. Daarna gingen we samen ons afval scheiden om de hoeveelheid duur restafval te verminderen. Dat lukte: de hoeveelheid restafval per inwoner ging van 334 kilogram naar 147 kilogram We scheiden samen 72% van ons afval. De kosten daalden daardoor van 222euro in 2004 naar 150 euro per aansluiting. Om daarna weer te stijgen naar 175 euro door onder andere de hogere verbrandingsbelasting die van 13 naar 33 euro ging per ton verbrand afval. Wie roept dat afval steeds duurder wordt heeft gelijk. Maar zonder ons afval te scheiden zouden we nu 350 euro betalen.

Schepje er bovenop Conclusie is dat het loont om afval te scheiden. Dus we gaan door op de ingeslagen weg. Maar we willen het nog beter doen. We willen:

  • 80% van ons afval scheiden
  • schoner gescheiden afval, zodat het ook echt gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten
  • minder restafval: gemiddeld 100 kg per inwoner.

Uit een enquête onder de inwoners blijkt dat ook de Heerlenaren achter dit beleid staan. En dat is ook nodig, want we moeten het samen doen.

Betere wereld Nieuw in het plan is dat we afval niet meer als afval zien, maar als grondstof. “Hierdoor kan materiaal opnieuw gebruikt worden en kunnen we besparen op nieuwe grondstoffen. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan een duurzame en betere wereld”, stelt wethouder Charles Claessens.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno