Heerlen werkt ambities binnenstad uit in ambitiedocument ‘Samen maken we het centrum’

1

De gemeente Heerlen werkt aan een vervolg op het Urban Bidboek 2016, waarin 26 ambities werden benoemd voor de Heerlense binnenstad. Gezien het grote belang voor Heerlen als centrum van Parkstad is ervoor gekozen om het ambitiedocument ‘Samen maken wij het centrum’ met zoveel mogelijk partijen op te stellen en te bespreken. Zo hebben onder meer inwoners, ondernemers en partners hun kijk op het centrum met de gemeente gedeeld. Daarnaast kiest het college ervoor om een tussenstap in te bouwen binnen de reguliere gemeentelijke besluitvorming. Het stuk staat ter oriëntatie en discussie op de agenda van de gezamenlijke commissievergadering Leefomgeving, Ruimtelijke Ontwikkelingen en Economische zaken op 8 december.

 

Met de uitkomsten van deze vergadering wordt het ambitiedocument verder verreikt. Vervolgens wordt het in januari 2022 aangeboden aan de commissie en raad ter besluitvorming.

Tijd staat niet stil. De 26 ambities uit 2016 variëren van onder meer het uit de markt halen van vele vierkante meters retail- en kantoorruimte, het realiseren van een volwaardig filmhuis tot het herinrichten van pleinen in de stad. Vele projecten zijn of gaan in uitvoering. In het ambitiedocument wordt een tussenstand gegeven: ligt de gemeente op koers of moet er bijgestuurd worden? Maar dat niet alleen. Wethouder centrumontwikkeling Peter van Zutphen: “De tijd staat niet stil. We hebben inmiddels ook weer nieuwe doelen, zoals het terughalen van het onderwijs naar de binnenstad. Ook die nemen we op in ons ambitiedocument.”

Samenwerking.De gemeente werkt hierbij samen en ontvangt een financiële bijdrage vanuit zowel Ministerie BZK, IBA Parkstad, het Rijk via de Regio Deal Parkstad en de Provincie Limburg onder het mom: Samen maken we het Centrum.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie