Hoofdmenu

Lobbybrief: over positie grenswerkers (thuiswerken)

De gemeente Landgraaf heeft, in gezamenlijkheid met alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten, een lobbybrief gestuurd aan de (demissionair) ministers Ollongren, Hoekstra en Koolmees waarin de positie van de grenswerker in relatie tot thuiswerken centraal staat. Thuiswerken is zeker nu in deze coronatijd essentieel en levert voor grenswerkers nog de nodige belemmeringen op.

Financiële en administratieve gevolgen.Veel werkgevers in de grensregio ‘worstelen’ met de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen op het vlak van grensoverschrijdende sociale zekerheid en loonheffingen. Werkgevers en werknemers vinden het moeilijk om de financiële en administratieve gevolgen voor hen zelf en hun werknemers in te schatten. Het thuiswerken heeft immers zowel gevolgen op het nettoloon als op de werkgeverslasten. Maar ook voor de wijze waarop hun werknemers verzekerd zijn voor ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, etc. Slechts tot 31 december 2021 zijn er, met het oog op de coronacrisis, afwijkende afspraken met België en Duitsland met betrekking tot de sociale zekerheid en fiscaliteit.

Oproep aan de ministers. Stijn Kropman, wethouder Economie gemeente Landgraaf: “We doen daarom een oproep aan de ministers om op korte termijn aanvullende bilaterale afspraken te maken met Duitsland en België ter versoepeling van de regels met betrekking tot de belasting- en premieplicht voor grenswerkers. Goede en duidelijke afspraken over thuiswerken, ook op de midden-lange termijn, met onze buurlanden zijn van groot sociaal en economisch belang. Zeker gezien de unieke grensligging die we als gemeente en regio hebben.”

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno