4000e Star­ter­s­le­ning uit­ge­reikt in Beek­dae­len

De 4000e Starterslening is op 22 november jongstleden uitgereikt door gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Jan Hermans van de gemeente Beekdaelen. In deze gemeente wonen de aanvragers van de 4000e lening. Met de Starterslening wil de Provincie de positie van starters op de woningmarkt verbeteren.

“Vanuit de Starterslening zijn inmiddels circa 4100 leningen verstrekt. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer €110 miljoen aan verstrekte leningen”, zegt Lia Roefs, gedeputeerde voor Wonen, Ruimte, Water en Landbouw. “Starters hebben het moeilijk om een betaalbare koopwoning te vinden. Met de Startersregeling proberen we starters een helpende hand te bieden. Als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat ook de doorstroming op de woningmarkt”.

In 2021 worden naar verwachting meer dan 450 leningen verstrekt. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2020, toen werden 359 leningen verstrekt. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg van het verhogen van de maximale koopsom van de Startersleningen en de landelijke maatregel voor het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters.

Wethouder Jan Hermans: “In de huidige woningmarkt is het voor ons nog belangrijker om starters te kunnen helpen bij het kopen van hun eerste woning. We bieden hen hiermee meer kans op een woning en behouden de jongere generatie voor onze gemeente.”

De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat je maximaal kunt lenen op basis van je inkomen en de aankoopkosten van de woning. De eerste drie jaar hoef je geen maandlasten te betalen, zodat je geld overhoudt om andere dingen van te kunnen betalen.
De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Met de lening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. De maximale koopsom voor een Starterslening is €245.000. Het maximale leenbedrag is €49.000. Dit is 20% van de maximale koopsom. Startersleningen kunnen sinds dit jaar in alle Limburgse gemeenten aangevraagd worden.

Foto star­ter­s­le­ning uit­ge­reikt in Beek­dae­len

Geef een reactie