Hoofdmenu

Open Uni­ver­si­teit vier­de aan­deel­hou­der Brightlands Smart Ser­vi­ces Cam­pus

De Open Universiteit (OU) wordt per 1 januari 2022 aandeelhouder van Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen. Daarmee krijgt de campus naast de founding fathers Universiteit Maastricht, Provincie Limburg en APG een vierde aandeelhouder. De overeenkomst tussen de OU en BSSC is op 23 november ondertekend.

De OU draagt als aandeelhouder financieel én strategisch bij aan de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus. Zo zet de OU met nieuwe opleidingen en onderzoekslijnen sterk in op Artificial Intelligence en Data Science, aansluitend bij de activiteiten van de BSSC gericht op digitalisering en de toepassing van Data Science en van artificiële intelligentie in onder meer publieke dienstverlening, financiële dienstverlening duurzaamheid, onderwijs en zorg.

Stephan Satijn is als gedeputeerde van de Provincie Limburg verantwoordelijk voor de Brightlands Campussen: “Ik ben verheugd met de Open Universiteit als nieuwe hoeksteen in de Heerlense campusontwikkeling. De toetreding van de Open Universiteit als aandeelhouder is voor mij een teken dat de campussen steeds nadrukkelijker maatschappelijk ingebed worden. We hebben als overheid een stevig fundament neergelegd, het is nu aan verschillende partners en partijen om er samen een prachtig kennis- en innovatiehuis op te bouwen waar Limburg volop van kan profiteren.”

Lees verder  Open Uni­ver­si­teit vier­de aan­deel­hou­der Brightlands Smart Ser­vi­ces Cam­pus

Foto Provincie Limburg