Behoud Kloostervleugel Pannesheide middels nieuwe woningen!

De vleugel van Klooster Pannesheide wordt hersteld. Dat is de uitkomst van een traject dat de gemeente heeft uitgezet. Aanvankelijk zou de vleugel worden afgebroken. Dat heeft de gemeente nu kunnen voorkomen. Een partij zal de vleugel kopen en renoveren. De bedoeling is dat er na herstel kluswoningen in komen. 

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Openbare ruimte): “We zijn blij dat het alsnog lijkt te gaan lukken om de kloostervleugel te behouden en dat hier bovendien nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden die voldoen aan de behoefte.”

Op verzoek van de gemeenteraad is er een landelijke oproep via monumentale vakbladen gedaan. Er bleek ruim interesse te zijn voor een renovatie van de kloostervleugel, waardoor deze behouden kan blijven. Uiteindelijk heeft een aantal partijen een renovatieplan uitgewerkt en ingediend. Hieruit is door een commissie het beste plan gekozen. Bij de beoordeling is nadrukkelijk gekeken naar de uitstraling naar – en inpassing in – de omgeving. Het bestaande pand zal zonder uitbreidingen gerenoveerd worden

De ontwikkelende partij wil de kloostervleugel renoveren en dan omvormen naar kluswoningen. Zelfbouwers of klussers kunnen in het gerenoveerde gebouw een woning kopen of huren en deze naar eigen inzicht verder afbouwen en inrichten.Bijzondere insteek hierbij is dat met name mensen met een afstand tot de woningmarkt de mogelijkheid krijgen een eigen woning te bemachtigen.

In januari 2022 zal een raadsvoorstel voorgelegd worden voor het verstrekken van een subsidie,
zodat de renovatie haalbaar wordt. Bij goedkeuring kan de uitvoering vervolgens starten. In het contract met de uitvoerende partij wordt vastgelegd wanneer de renovatie en de aanleg van park en parkeervoorzieningen gereed moeten zijn.

De nieuwe inrichting van de groene ruimte om de kloostervleugel heen, zal door de ontwikkelende partij worden uitgevoerd. De gemeente Kerkrade zal zorg dragen voor de inrichting van de aanliggende openbare ruimte.

Al eerder werden omwonenden betrokken bij de planuitwerking van een nieuw park. Nu de sloop van de kloostervleugel niet doorgaat, komt er een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. Hier worden weer de omwonenden bij betrokken.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie