Geen proclamatie Sjtadprins Gebrook 2022

Bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart hebben wij na goed overleg met onze beoogde nieuwe Sjtadsprins van Gebrook het besluit genomen om in navolging van het jaar 2021 ook in 2022 helaas geen Sjtadsprins te proclameren. Gezien de huidige situatie rondom Corona achten wij het onmogelijk om een normaal en volledig carnavalsseizoen te organiseren.

Onze beoogde nieuwe Sjtadsprins moet voor de volle 111 % kunnen genieten van zijn prinsschap en dat achten wij dit seizoen niet mogelijk. De regerend Sjtadsprins van Gebrook, Niels d’r Ieësjte hebben wij bereid gevonden om ook dit seizoen weer als heerser van ’t Vastelaovesriek Gebrook te fungeren.
De geplande activiteiten voor de maand januari 2022 beginnend met de proclamatie, de inauguratie alsmede de receptie zijn wij helaas genoodzaakt te annuleren.
Indien de situatie rondom de pandemie het te zijner tijd toelaat, is het ons streven om in februari wel de kinderzitting, het Kowrenne, Sjlotfieës en de vastelaovesoptocht door te laten gaan. Daarnaast onderzoeken wij of en zo ja welke alternatieve mogelijkheden er eventueel zijn.Indien het binnen de maatregelen van de overheid mogelijk is, zal de Raad van XI wel evenementen bezoeken die mogelijk georganiseerd zullen worden.
We hopen dat u allen gezond blijft en spreken de wens uit elkaar snel weer te kunnen begroeten.

Foto CCH Gebrook

Geef een reactie