Het aantal meldingen over overlast door vuurwerk neemt de laatste weken toe. Lees meer over de meldingen, constateringen, soorten vuurwerk en het belang van meldingen.

Wij ontvangen de laatste weken veel meldingen over overlast door vuurwerk. We zien dat het aantal meldingen toeneemt en meer is dan andere jaren. ‘Dat is onacceptabel’, aldus burgemeester Richard de Boer: ‘Wij blijven dan ook, omwille van ieders veiligheid, sterk inzetten op gerichte acties (opvallend en onopvallend) door politie en boa’s. De straatcoaches ondersteunen hen daarbij. Vergelijkbaar met voorgaande jaren intensiveren we de inzet van politie en boa’s richting de jaarwisseling’. 

In deze publicatie vertellen wij u wat deze overlast inhoudt, geven wij uitleg over de soorten vuurwerk en wat wij doen om de overlast aan te pakken.

Meldingen en constateringen. In de periode 1 september tot 1 december hebben wij 105 meldingen gekregen over vuurwerkoverlast, verspreid over de gehele gemeente.
Ter vergelijking: 1 september 2020 tot 31 december 2020 ontvingen wij 70 meldingen. We zien een duidelijke toename van de overlast en de daarbij behorende meldingen. Wat wij ook zien, is dat het vooral om overlast gaat, die veroorzaakt wordt door minderjarigen. Wij doen hierbij dan ook een nadrukkelijk beroep op de ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Soorten vuurwerk. De overlast die inwoners ervaren, is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het zogenaamde categorie F2 en F3 vuurwerk. Dit vuurwerk is, in jaren dat er geen algeheel vuurwerkverbod is, alleen legaal verkrijgbaar op 29, 30 en 31 december bij de erkende verkooppunten en mag slechts tijdens de bekende afsteektijden worden afgestoken. De leeftijdsgrens is respectievelijk 16 en 18 jaar.

U kunt ook overlast ervaren van het zogenaamde categorie F1 vuurwerk. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag ook het hele jaar door afgestoken worden. Voorbeelden zijn sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en (ijs)fonteintjes. De leeftijdsgrens is 12 jaar. Dat neemt niet weg dat iemand die dit vuurwerk afsteekt, dit op een dusdanige manier moet doen dat dit niet hinderlijk is voor anderen.

Het belang van meldingen. Het blijft voor politie en boa’s lastig om iemand op heterdaad te betrappen. In dat kader zijn meldingen dan ook erg belangrijk. Alleen bij meldingen kunnen wij gericht onze acties uitzetten. Wij vragen u dan ook om overlast die u ervaart vooral te blijven melden. U kunt dit tijdens kantooruren doen via telefoonnummer 14045. Buiten kantooruren (tussen 17.00 en 22.00 uur) belt u het beste rechtstreeks naar de wachtdienst-telefoon van onze BOA’s: 06-29381272. Ook kunt u overlast melden via gemeente@landgraaf.nl of het meldformulier

Foto®Parkstad Actueel/

Geef een reactie