Gemeentelijke Belastingen en Heffingen Maastricht stijgen in 2022 

De meeste gemeentelijke belastingen en heffingen in Maastricht stijgen in 2022 met een percentage van 1,45%. Daarbij gelden de volgende uitzonderingen:

In 2022 vindt, net als in 2021, geen indexering plaats van de begraafrechten; in 2022 worden, in overeenstemming met het coalitieakkoord, de tarieven voor straat parkeren en vergunning parkeren niet geïndexeerd; de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht worden met 5,84% geïndexeerd (bovenop de standaard index van 1,45%), om de tarieven kostendekkend te houden.

De tarieven betreffende precariobelasting terrassen worden extra verhoogd met 25% (bovenop de standaard index van 1,45%). De tarieven reclamebelasting worden extra verhoogd met 10% (bovenop de standaard index van 1,45%).

Vermakelijkhedenretributie .Bij de behandeling van de bezuinigingsmaatregelen in het najaar van 2019 heeft de raad besloten om met ingang van 2021 de vermakelijkhedenretributie in te voeren, om daarmee € 600.000 aan netto-inkomsten te realiseren. Vanwege Corona besloot de raad de invoering uit te stellen tot 2022. Het voorstel is nu om de vermakelijkhedenretributie per 1 april 2022 in te voeren.

Deze vorm van belasting is gericht op bedrijven die vermaak aanbieden zoals poppodia, evenementen, bioscopen, filmhuizen, rondvaartboten, rondleidingen etc.

De belangrijkste kenmerken van de verordening vermakelijkhedenretributie zijn:

-Vermakelijkheden met minder dan 5.000 bezoekers zijn vrijgesteld;

-De vermakelijkhedenretributie wordt geheven over alle betalende bezoekers;

-Het tarief bedraagt € 0,50 per betalende bezoeker

-Vermakelijkheden geëxploiteerd door de gemeente en musea zijn vrijgesteld;

De verwachting is dat circa 50 ondernemers en instellingen belastingplichtig zijn. De gemeente gaat deze bedrijven informeren en organiseert ook informatiebijeenkomsten over de invoering van deze belasting. De verwachting is dat de meeste ondernemers en instellingen de vermakelijkhedenretributie zullen verhalen op de bezoekers. Het voorstel is om het tarief van € 0,50 per betalende bezoeker gedurende vijf belastingjaren te hanteren en dit tarief in die periode niet met de jaarlijkse inflatiecorrectie aan te passen.

De Gemeenteraad van Maastricht neemt op 21 december een definitief besluit over de verordening gemeentelijke belastingen en heffingen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie