Partijen slaan handen ineen voor windenergie in Parkstad-Zuid

Twee initiatiefnemers willen samen een plan uitwerken voor windenergie in Parkstad-Zuid. Het zijn Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband. Begin 2022 spreken de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zich uit over een verder vervolg van de in gang gezette samenwerking. Bij groen licht maken de initiatiefnemers samen met de omgeving een concreet plan. Hieruit blijkt op welke plek en op welke manier ze windenergie in Parkstad-Zuid willen realiseren. 

Eind juli 2021 hebben drie initiatiefnemers een projectplan voor windenergie in Parkstad-Zuid ingediend. Een onafhankelijk deskundigenpanel beoordeelde de plannen. De plannen van het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft passen goed binnen de randvoorwaarden die eerder zijn vastgesteld. Ze scoren hoog, ieder op verschillende onderdelen. De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld vroegen de twee best scorende partijen een samenwerking te verkennen en dat is gelukt. Nu de initiatiefnemers de handen ineenslaan, nemen ze de beste onderdelen van beide plannen mee naar de volgende fase van het project.

De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld besluiten in januari en februari of de twee partijen hun plan verder mogen uitwerken. Bij groen licht gaan de twee initiatiefnemers met inbreng vanuit de omgeving werken aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ze bereiden in overleg met de omgeving een voorstel voor over waar de windmolens precies gaan komen. Ook stellen ze een profijtplan op. In dit plan bepalen ze in samenspraak met omwonenden hoe de omgeving kan meeprofiteren van de opgewekte windenergie.

Wethouder Huub Wiermans (Duurzaamheid): “Alvorens er een besluit tot realisatie van windmolens wordt genomen, is het cruciaal dat er draagvlak is bij bewoners en omwonenden. Hierbij is het ook van belang dat bewoners en omwonenden objectief worden geïnformeerd over de wijze waarop men kan (mee)profiteren van de opbrengsten van het project.”

In december vinden nog twee informatiebijeenkomsten plaats: op 13 december voor de drie gemeenteraden en op 16 december voor omwonenden en andere geïnteresseerden. U kunt zich via de website van Windenergie Parkstad-Zuid aanmelden voor de bijeenkomst op 16 december.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie