In heel Nederland, dus ook in Heerlen, komen er meer meldingen over ratten binnen. Door veranderde regels is de aanpak van het rattenprobleem veranderd. Het gebruik van vergif moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is slecht voor het milieu en kan andere dieren die ratten eten vergiftigen. Door de nieuwe regels hanteert de gemeente Heerlen een nieuwe werkwijze waarbij ook een deel van de verantwoordelijkheden en kosten bij de bewoner kunnen komen te liggen.

Ratten horen bij de stadsnatuur. Maar te veel ratten, dat wil niemand. Ratten kunnen ziektes verspreiden en schade aanrichten bij gebouwen. Om rattenoverlast te voorkomen is het belangrijk dat huizen, gebouwen, bedrijven en de ruimte eromheen schoon blijven. Dan is er geen voedsel voor ratten. Dit is vooral in de nacht belangrijk, omdat ratten dan juist actief zijn. Vaak creëert de mens ongemerkt zelf een ideale situatie voor ratten. Gooi daarom geen afval of etensresten op straat en stop uw vuilniszakken in de container. Zet er geen zakken of losafval naast. Door vuil en rommel bieden we ongewild voedsel en schuilgelegenheid. Door de omgeving schoon te houden kunnen we veel rattenoverlast voorkomen.

Bij overlast van ratten op eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van rattenoverlast bij de eigenaar en/of (ver)huurder van het gebouw. Onderstaande tips kunnen rattenoverlast voorkomen:

  • Berg voer van huisdieren goed op. Laat geen voedsel in en om uw woning/gebouw slingeren. Denk hierbij ook aan eventueel vogelvoer zoals bijvoorbeeld vetbollen en pindakoorden.
  • Bewaar afval in gesloten containers en afsluitbare prullenbakken.
  • Voer geen brood aan vogels, daar komen ook ratten op af.
  • Houd het groen direct naast uw huis/gebouw kort. Ratten vinden het niet fijn als ze door roofdieren kunnen worden gezien
  • Dicht gaten en kieren in en om uw woning om ongedierte buiten te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar/ verhuurder
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels

Wat moet ik doen als ik ratten zie?

  • Meld rattenoverlast bij de gemeente. De gemeente laat dan een onderzoek uitvoeren naar de rattenoverlast. Het bedrijf dat wij daarvoor inhuren maakt een afspraak met de melder.
  • Als de oorzaak van het probleem op gemeentelijke grond ligt, dan zijn de kosten van het oplossen van het probleem voor de gemeente. De gemeente neemt dan maatregel zoals bijvoorbeeld herstellen van de riolering, het verwijderen van (zwerf)afval, het snoeien of verwijderen van groen of het plaatsen van klapvallen.
  • Ligt de oorzaak op het terrein van de bewoner of een bedrijf dan ligt de verantwoordelijkheid en de kosten bij de eigenaar zelf.
  • Huurders moeten contact opnemen met de verhuurder/woningcorporatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van ratten op hun eigen terrein.

Foto Olaf Op den Kamp

 

Geef een reactie