Hoofdmenu

Samenwerking Peuteropvang organisaties Parkstad

De naam peuterspeelzaal deed hun missie geen eer aan. En ook peuteropvang dekt de lading niet, weten Carmen Debets locatiemanager Kinder Opvang Parkstad, Mirte Pieper leidinggevende Peuteropvang CMWW Brunssum – Beekdaelen en Ingrid van den Bunder Bestuurder-Manager Peuteropvang Heerlen. “We zijn een Voorschool; daarin verschillen we van de kinderopvang. We staan in verbinding mét en bevinden ons ín de basisschool. Spelenderwijs maken peuters zich er vaardigheden eigen, die ze nodig hebben op de basisschool en in hun verdere leven.”

Ze zitten in een onlineoverleg en praten over hun positie als peuteropvang binnen Parkstad. Alle drie de organisaties doen dat op hun eigen wijze. Niet als opvang of crèche, maar als voorschool met Voor- en Vroegschoolse Educatie-methodes (VVE). “Kinderen zijn ons vak, peuteropvang is ons vak. We zijn drie verschillende organisaties met locaties in verschillende gemeentes in Parkstad,” weten Carmen, Mirte en Ingrid, “maar met dezelfde missie: ondersteunen in de ontwikkeling van de peuter.”

Om die gezamenlijke missie nog sterker neer te zetten en uit te dragen, is een kijkje in elkaars keuken nodig. Hoe doen jullie dit, hoe werkt dat? “Door onze krachten te bundelen, staan we sterker. Een voorbeeld is de aanpak van de gezonde peuteropvang. Zoiets kun je samen oppakken zodat we het nog krachtiger kunnen neerzetten en uitdragen. Door erover te praten kom je ook tot nieuwe ideeën en inzichten. Ook kunnen we elkaar vertegenwoordigen in overleggen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en gemeentes en kunnen we in scholing samenwerken.”

Maar die blik in de keuken reikt verder. “Als organisaties moeten we aan bepaalde voorwaardes voldoen. Door met elkaar over onze organisaties te praten, blijven we alert en dat houdt de kwaliteit scherp. We vertegenwoordigen hetzelfde vakgebied. Onze werkwijze, de methodes, spelend leren, aandacht en ondersteuning voor de ontwikkeling, zijn onze kracht. Die kracht zit ook in de korte lijnen met de wijk, de basisschool en de ouders. En nu is die korte lijn er ook met de peuteropvangorganisaties in Parkstad. We weten: Samen staan we sterk.”

Foto Peuterzaal Heerlen/Sandra Israel