Dit jaar vindt de actie wederom plaats en worden weer jassen ingezameld, met name kinderjassen, voor een warme winter! Helaas is het aantal kinderen die in armoede leven niet gering. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een winterjas aan te schaffen, soms ontbreken hiervoor de middelen. Daarom willen we samen met u zorgen voor een warme bescherming voor onze jongste inwoners.

De jassen dienen uiteraard nog goed en schoon te zijn. De jassen zullen vervolgens weer worden uitgedeeld in een tijdelijke pop-up store. .

Wethouder Wiermans onderstreept het belang van deze actie en roept inwoners, ondernemers en verenigingen op weer mee te doen en de actie in onze stad wederom tot een succes te maken. Elk kind en inwoner zonder een warme jas is er een teveel!

De actie vindt plaats van woensdag 15 december 2021 t/m woensdag 22 december 2021.

Na 22 december kunt u nog jassen afgeven in Flexiforum bij de Ruilwinkel Kerkrade

U kunt de jassen inleveren in de daarvoor bestemde kledingcontainer,  naast het Huis van de Kerstman, op de Markt in Kerkrade.