Hoofdmenu

Gemiddelde wachttijden Wmo teruggebracht naar 7 weken

Sinds begin dit jaar was de wachtlijst voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) opgelopen tot 18 weken. Spoedmeldingen uitgezonderd want die krijgen altijd voorrang. Deze wachtlijst is nu teruggebracht tot 7 weken. Dat de wachtlijst zo was opgelopen, had te maken met het stijgend aantal aanvragen (ook door corona) en tegelijk een tekort aan personeel.

De terugloop in wachttijden komt door het tijdelijke inzetten van extra medewerkers en door meer meldingen administratief af te handelen. Beide maatregelen worden ook in het nieuwe jaar nog ingezet omdat de instroom van nieuwe cliënten nog steeds 20% hoger is dan normaal. Daarnaast komen we ook nog steeds medewerkers te kort om alle meldingen af te handelen. Dit laatste heeft te maken met veel en langdurige uitval. Pas als we weer op sterkte zijn, en de instroom aan meldingen lager wordt, kan deze extra inzet mogelijk afgebouwd worden.

We maken ons wel nog zorgen over de wachttijd bij de zorgaanbieders Hulp bij het huishouden. Dit blijven we ook goed in de gaten houden zodat er bij nieuwe aanvragen zo min mogelijk wachttijd ontstaat.

Maak een Wmo-melding

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno