Hoofdmenu

De werkzaamheden op de Locht zijn klaar

 Na de reconstructie is het gebied ingrijpend gewijzigd. “Door de herinrichting van het gebied zijn de verschillende gedeeltes van De Locht meer één geheel geworden en is er meer ruimte voor groen. Ook is de karakteristieke spoorbrug over de Miljoenenlijn weer toegankelijk voor verkeer”, vat wethouder Bejas (Verkeer en vervoer) de nieuwe situatie samen.

Nieuwe verkeerssituatie met aandacht voor de natuur. Het uitvallen van de brug over het spoor eind mei 2018 was voor de gemeente de aanleiding om de verkeerssituatie op de Locht en de inrichting van het gebied te herzien.

Het resultaat is een ingrijpende wijziging van de aansluiting van de Locht op de Hamstraat: het viaduct over de Hamstraat is vervangen door een directe aansluiting van de Locht richting de Beitel. Daarmee is ook de provinciale weg direct verbonden met het wegennet richting Aken.

Door deze verbinding zal minder verkeer gebruik maken van de Locht, wat gelegenheid bood om het gebied tussen de Hamstraat en de Drievogelstraat ook opnieuw in te richten. Hier is naast de rijbaan een vrij liggend fietspad voor beide rijrichtingen aangelegd. Ook is er een duidelijke groenstructuur gemaakt. In het hele gebied zijn bovendien maatregelen uitgevoerd ter bescherming van de dierenpopulatie, zoals het aanleggen van een wildrooster en een speciale dassentunnel.

Renovatie spoorbrug . Een belangrijk onderdeel van de reconstructie van de Locht was de renovatie van de spoorbrug. Deze is in 1925 aangelegd door de Nederlandse Spoorwegen als onderdeel van de Miljoenenlijn. Met zijn geklonken stalen constructie vormt hij een bijzonder en historisch object binnen het gebied.

Om de brug toekomstbestendig te maken, is het houten brugdek vervangen door een kunststof dek. Hiervoor is ook de staalconstructie in de rijvloer aangepast. De brug is opnieuw toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Zij hebben elk hun eigen rijbaan op de brug. De fietspaden aan de zijkanten van de brug zijn dan ook verwijderd.

Vanwege zijn bijzondere karakter heeft de gemeente besloten de brug middels een lichtkunstwerk te benadrukken. Het werk ‘Licht voor de Locht’ is ontworpen door kunstenares Diana Ramaekers. Het is een luchtig lichtconcept waarin een koel kleurenpalet de boventoon voert: wit, groen, blauw en violet. De kleuren benadrukken het historische bouwwerk op elegante en respectvolle wijze.

Het kunstwerk is op 30 november in gebruik genomen. Het licht is in de avond gelijkgeschakeld met de straatverlichting en gaat om middernacht weer uit. Om de strooiing van het licht naar de natuur en de woningen toe te beperken, zijn speciale kapjes over de lichtarmaturen geplaatst.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno