Reguliere carnavalsactiviteiten afgelast; digitaal alternatief wordt voorbereid!

Alle gebruikelijke activiteiten van het carnavalsseizoen 2021-2022 gaan niet door. De gemeente maakt dit na gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, Vasteloavends Verain Kirchroa-West en KV Burgerlust 1924 bekend. “Natuurlijk vinden zowel de verenigingen als de gemeente Kerkrade het heel vervelend om voor het 2e opeen-volgende jaar alle programma’s te moeten schrappen. Aangezien de voorbereidingen veel tijd en geld kosten en de actuele situatie rondom corona op korte termijn nog te weinig perspectief biedt voor de rest van het carnavalsseizoen, moesten wij de knoop juist nú doorhakken”, aldus burgemeester Petra Dassen.

 Digitaal alternatief. De afgelasting van alle fysieke carnavalsactiviteiten betekent niet dat er helemaal geen invulling gegeven wordt aan carnaval 2022. De drie carnavalsverenigingen gaan samen met de gemeente werken aan een alternatief, waardoor het carnavalsgevoel toch nog een klein beetje bij de mensen thuis gebracht wordt. Beleef Kerkrade werkt samen met de drie carnavalsverenigingen aan een speciaal, actueel Kerkraads programma, dat op zondag 27 februari 2022 zowel digitaal (via livestream Facebook Beleef Kerkrade) als via TV (RTV Parkstad) te volgen zal zijn: “Op deze manier blijven we zoeken naar manieren om binnen de geldende coronabeperkingen tóch de verbinding met elkaar te zoeken”, aldus wethouder Tim Weijers (stadsmarketing, evenementen).

 Perspectief op langere termijn. Vooralsnog betekent het genomen besluit niet dat het carnavalsseizoen 2022 al definitief helemaal geschrapt is: “We bekijken of het mogelijk is om het seizoen te verlengen tot Halfvasten (zondag 27 maart 2022). Als er dan voldoende mogelijkheden zijn om écht uit te pakken, dan willen we met de drie verenigingen samen de schouders zetten onder een unieke, eenmalige grote optocht voor héél Kerkrade. Het zou fantastisch zijn als we de komst van de lente dan toch nog samen kunnen vieren met een “Tsóg” die qua omvang en creativiteit past bij de rijke carnavalstradities van Kerkrade”, aldus wethouder Jo Schlangen (Cultuur).

Geef een reactie