Verschrikkelijke vernielravage in leegstaande gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg   

 Zoals bekend kwam, door de bouw van de nieuwe gymzaal Hei Grindelweg, er ook een gebruikseinde van de ruim zestig jaren oud zijn gymnastiekzaal aan de Bruinkoolweg.

Hierna kwam meermaals aan bod de vraagstelling wat er met dit gebouw zou gaan gebeuren. Volgens de heer Ed Petit (oud-gemeenteraadslid) heeft hij, toen de plannen voor de nieuwe gymzaal openbaar werden, in gesprekken met gemeente (ambtenaren) en buurtcontact ambtenaar een voorstel gedaan om de oude gymzaal een herbestemming te geven. Volgens hem was en is in de wijk Heksenberg veel vraag naar opslag voor verenigingen bij gebrek aan voldoende opslagruimtes en is volgens hem slopen geen optie. Hiertoe wende hij zich ook tot Paul Hazen van fractie Stadspartij Heerlen en Callie Steijaert van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek.

Vervolgens werd op verzoek door laatst genoemde op 29 juli 2020 een brandbrief geschreven naar het College van B & W om het gebouw te kunnen behouden als opslagruimte voor rond een tiental Heksenbergse verenigingen. Uit een gemeentelijk antwoord bleek dat e.v.t. slopen van de gymzaal nog geen gelopen race was. Nadien kwam ter sprake dat de scoutinggroep Nieuw Einde geïnteresseerd zou zijn. Voor de gemeente zou de scoutinggroep gezien worden als gemeentelijke kerntaak aangaande een e.v.t. huisvesting. Mocht echter het gemeentelijke onderzoek op redelijke termijn geen resultaat opleveren zal afstoten (verkoop of sloop) volgen.

Mede door alle Corona besognes werd vervolgens de kwestie gymzaal Bruinkoolweg op een “lager pitje” gezet. Niettemin stelde in 2020 Paul Hazen van fractie Stadspartij Heerlen een aantal vragen. Het gemeentelijk antwoord gaf o.m. aan dat er in goed onderling overleg tot een kostenraming voor de verbouwing van de gymzaal was genomen. Bovendien waren de intenties van de scouting in ieder geval serieus. Ook vroeg Paul Hazen bij een neen antwoord van de scouting of er contact opgenomen zou worden met de gezamenlijke verenigingen van Heksenberg. Overigens is het verhuren van bergruimte aan verenigingen geen gemeentelijke kerntaak. Uiteraard gaf destijds een teleurgestelde Ed Petit hierop de nodige commentaar.

Maar zoals de zaken nu liggen zal de beoogde huisvesting van Scouting Nieuw Einde in de oude gymzaal geen doorgang vinden. De reden hiertoe is de verschrikkelijke ravage die onlangs door vandalen in de leegstaande gymzaal zijn gepleegd (zie de foto’s). De heer Petit heeft hiertoe een gesprek gehad met de voorzitter van de scouting. De gepleegde vernielzuchtige ravage heeft zelfs een “vergelijking” ,die Callie Steijaert van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, enkele jaren geleden aantrof in het leegstaande wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg. De scouting ziet dus nu af van huisvesting..

 

“Wat triest om deze vernielingen te zien. Ben benieuwd wiens verantwoordelijkheid dit is. Maar indien de bouwkundige staat nog in orde is, kan deze rotzooi natuurlijk snel geruimd worden”, liet gemeenteraadslid Paul Hazen weten. Vervolgens heeft Paul Hazen een verzoek voor een afspraak gemaakt met wethouder Loek Damen. Hij liet weten dat hij zijn secretariaat een afspraak zal laten inplannen en ook Vastgoed meteen zal informeren.

Foto’s: Ton van Schaaik

 

Geef een reactie