Het nieuwe fietspad is inmiddels over de volle lengte van de Daelsweg aangelegd en is nu aangesloten op de John F. Kennedylaan in Heerlen. Daarmee is het fietspad klaar. Ook de asfalt-deklaag is aangebracht en daarmee is de rijbaan ook gereed.
Naast de werkzaamheden aan het fietspad en de rijbaan, is tussendoor het merendeel van de inritten naar aanliggende percelen bestraat, zijn bermen afgewerkt, taluds ingespoten met graszaad en verkeersborden geplaatst. In het nieuwe jaar worden de bomen geplant, poorten en hekwerken geplaatst en het straatwerk van de laatste inritten gemaakt.
Vooruitblik Ruilverkavelingsweg
Ook de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Ruilverkavelingsweg (Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg, in de volksmond de RVK-weg) zijn gestart. De werkzaamheden starten half februari en worden in november afgerond. De RVK-weg is niet gedurende deze hele periode afgesloten. Alleen tijdens de laatste twee fasen (vanaf ca. juni), is de weg gefaseerd afgesloten. Eerst het gedeelte tussen de Mingersborg en Kruishoeveweg en daarna het gedeelte tussen het spoorviaduct en de Kruishoeveweg. Doorgaand auto- en fietsverkeer volgt dan een omleiding en grondeigenaren bereiken hun percelen via het nieuw aangelegde fietspad. In de eerste drie fasen, tot en met juni, is de RVK-weg gewoon toegankelijk.

Foto’sยฎParkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie