Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen

Op dinsdag 11 januari stemde het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf in met de inhoud van het grondstoffenplan 2022-2026. In dit nieuwe beleidsplan beschrijven we hoe we de komende jaren omgaan met het beheer van grondstoffen en afval. Van gescheiden grondstoffen kunnen we nieuwe producten maken. Het afval van vandaag is namelijk de grondstof voor morgen.
De gemeenteraad van Landgraaf neemt in haar vergadering van donderdag 17 februari het besluit of het grondstoffenplan wordt vastgesteld.

Wethouder Freed Janssen licht graag toe waarom dit voor Landgraaf zo belangrijk is: ‘Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Landgraaf is daarin zeer vooruitstrevend. Afval en afvalscheiding zijn daar onderdeel van. Ik vind het belangrijk om samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan een schone, groene en duurzame stad. Een stad die ook voor onze kinderen en kleinkinderen fijn is om te leven. Goede afvalscheiding draagt daar zeker aan bij. Afval is namelijk geen afval, maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen we nieuwe producten maken. Dit is dan ook de kern van het nieuwe Grondstoffenplan.’

Door eerder genomen beleidsmaatregelen én de medewerking van onze inwoners is in bijna 16 jaar tijd de hoeveelheid restafval afgenomen van 334 kilogram per inwoner naar 147 kilogram in 2020. Bovendien scheiden we op dit moment 72% van al ons afval.
Dat we dit succes niet helemaal terugzien in de afvalstoffenheffing is correct. Hogere verwerkingskosten en de verbrandingsbelasting zorgen ervoor dat de heffing relatief hoog is. Maar als we gezamenlijk niet gezorgd hadden voor de afname van ons restafval en beter waren gaan scheiden, waren de kosten nu bijna twee keer zo hoog.

Met het Grondstoffenplan bouwen we voort op deze eerdere beleidsmaatregelen. We zien afval niet meer als afval, maar als een herbruikbare grondstof. Dát is de kern van het plan. Van gescheiden waardevolle grondstoffen kunnen we weer nieuwe producten maken. Op die manier behouden ze hun waarde. Het voordeel is tweeledig: je verbruikt minder grondstoffen én je hebt minder afval (en dus minder milieuvervuiling).

Met het Grondstoffenplan zetten we in op nog meer afvalscheiding. Daarbij hebben we 3 doelen voor ogen:

  • We streven ernaar om 80% van ons afval te scheiden
  • Het aanbieden van restafval brengen we terug naar gemiddeld 100 kg per inwoner
  • We willen dat het gescheiden afval schoner is. Op die manier kunnen we het helemaal gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het afval van vandaag is dan ook letterlijk de grondstof voor morgen.

Inwoners spelen een belangrijke rol. Het inzamelsysteem verandert met het Grondstoffenplan niet echt. Het accent ligt vooral op het verbeteren en aanvullen van de bestaande structuren. Hierdoor hopen we meer en schonere grondstoffen te verkrijgen. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Dit zal net als in de voorbije jaren samen met de inwoners moeten gebeuren. Uit een enquête onder onze inwoners is gebleken dat zij achter het nieuwe beleid staan.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie