1,5 jaar geleden heeft Landgraaf de verruimde mogelijkheden om woningen toe te voegen aangegrepen om een nieuw woningbouwprogramma vast te stellen: de nota “Samen Slim Sleutelen aan de Stad 2.0”, inclusief woningmarktprogramma 2020 – 2025. Het programma voorziet in het toevoegen van bijna 300 woningen.

De prognoses voorspellen dat het aantal huishoudens in Landgraaf de komende jaren gaat dalen. Het is dus niet zo dat Landgraaf te weinig woningen heeft. Wel sluit de woningvoorraad niet langer aan op de huidige woonbehoeften: er is een groeiende groep senioren die graag kleiner willen wonen, gelijkvloers in een appartement of kleine patiowoning, dichter bij het groen of juist dichter bij de winkels. Op dit moment is er onvoldoende aanbod van dit type woningen. Daarnaast groeit de groep één- en tweepersoonshuishoudens en is het voor starters en jongeren lastig om geschikte woning te vinden. Tegen die achtergrond heeft Landgraaf een te groot aanbod van eengezinswoningen.

Het woningbouwprogramma van Landgraaf voorziet in de wensen van diverse doelgroepen. Met name in het toevoegen van woningen voor senioren. Wanneer deze groep de mogelijkheid krijgt hun woonwensen te vervullen, dan ontstaan er ook kansen voor alle andere doelgroepen op de Landgraafse woningmarkt. Jongeren en starters kunnen op dat moment doorstromen in de woningen die daardoor op de markt komen.

Met de uitvoering van het woningbouwprogramma zijn we nu 1,5 jaar aan de slag. Onlangs zijn verschillende projecten gestart die zorgen voor de bouw van 134 woningen. Deze worden in de loop van dit jaar opgeleverd. We verwachten dat we dit jaar met nog een aantal projecten kunnen starten. Daarbinnen worden nog eens 175 woningen gerealiseerd. In 2023 worden daar nog eens 68 woningen aan toegevoegd. Dat zijn totaal 377 woningen. Daar staat tegenover dat er de komende 10 jaar ook ongeveer 150 woningen worden onttrokken waar geen behoefte meer aan is.

Wethouder Bart Smeets vindt dit een zeer goede ontwikkeling: ‘Met deze kwalitatieve ingrepen verwachten we dat er de komende jaren weer voldoende beweging op de Landgraafse woningmarkt ontstaat. Alleen op die manier krijgen álle doelgroepen weer kansen om hun woonwensen in vervulling te laten gaan.’

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie