Coronafonds Landgraaf verlengd tot eind 2022

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in Landgraaf getroffen. Daarom heeft de gemeenteraad van Landgraaf in mei 2020 besloten om geld vrij te maken om financiële ondersteuning te kunnen bieden. Dit noemen we het coronafonds Landgraaf. Eerder werd het coronafonds al verlengd tot eind 2021. Inmiddels zijn een aantal maatregelen opgeheven, maar voor de horeca en de cultuursector houden de beperkingen nog aan. Omdat het verloop van corona onvoorspelbaar is, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om het coronafonds tot eind 2022 te verlengen. De gemeenteraad vergadert hierover op 27 januari.

‘De coronapandemie, en alle gevolgen die deze met zich meebrengt, is helaas nog niet voorbij’, stelt wethouder Wilbach namens het college van Landgraaf. ‘Onze samenleving, onze gemeenschap is nog steeds niet volledig open, en dat raakt onze ondernemers en organisaties hard. We weten niet hoe corona zich verder ontwikkelt maar daar gaan we ook niet op wachten. We laten niemand vallen die onze hulp nodig heeft. Daarom hebben we de raad voorgesteld het coronafonds te verlengen tot eind 2022.’

Met het coronafonds wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. Organisaties kunnen één of meerdere bijdragen vragen uit het coronafonds. Het totale maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd, is € 10.000,-. Het gaat hierbij om organisaties waarvan het voortbestaan in ernstige mate wordt bedreigd. Daarnaast geldt onder andere de voorwaarde dat er sprake is van acute nood en dat er geen andere hulp mogelijk is (denk aan regelingen van het Rijk, de provincie en de gemeente).

Aanvragen coronafonds

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie