Hoofdmenu

Heerlen hevelt re-integratie over naar WSP en WVH

Het begeleiden van mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt na een testperiode van vier maanden, definitief overgeheveld naar WSP (Werkgevers Servicepunt Parkstad) en WvH (Werk voor Heerlen).

Overdrachtsmomenten tussen organisaties worden zo verminderd en de nadruk komt meer te liggen op wat mensen wel kunnen. Dat leidt tot een snellere begeleiding naar werk. Kandidaten krijgen hierbij scholing en ondersteuning, werkgerelateerd zoals vervoer en werkkleding, maar zo nodig ook op andere gebieden. De nieuwe werkwijze wordt ondergebracht bij de Bovengrondse Vakschool.

“Het is belangrijk dat mensen meedoen op de arbeidsmarkt. Voor de mensen zelf, hun gezondheid, hun inkomen en hun sociaal netwerk. Maar ook voor bedrijven waar steeds vaker een tekort is aan personeel. Met de nieuwe werkwijze beogen we dat mensen die even zonder werk zitten sneller aan de slag kunnen, passend bij hun eigen talenten en de vraag van bedrijven”, zegt wethouder Martin de Beer.

De regie over de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft bij de gemeente Heerlen. Het gaat dan ook om nieuwkomers (statushouders) met een inburgeringsplicht en mensen die gebruik maken van de TOBW (tijdelijke opvang beschermd wonen). Ook blijft de gemeente Heerlen als opdrachtgever voor WSP en WvH verantwoordelijk voor de hele keten.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)