Hoofdmenu

Gespreksthema: ‘Lesbos en een falend vluchtelingenbeleid’

Will Janssen vertelt over zijn bezoek aan Lesbos

Café Mondiaal, 73ste aflevering

Donderdag 3 februari, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum

In het najaar 2020 is het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos wereldnieuws. De mensonterende situatie escaleerde met een grote brand. Tegelijkertijd zijn er ook in onze omgeving initiatieven om 500 vluchtelingkinderen naar Nederland te halen. We zijn nu anderhalf jaar verder. Zijn er verbeteringen te constateren?

Deze Café Mondiaal start met een (korte) inleiding van Will Janssen. Hij is in oktober 2021 als vrijwilliger voor de Stichting ‘Because We Carry’ een week naar Lesbos geweest. Hij wil graag zijn ervaringen met ons delen.

In het daarop volgende gesprek zal ook de actuele vluchtelingenproblematiek aan de orde komen. Op talrijke plekken aan de grenzen van de Europese Unie zijn er grote problemen, denk aan Wit-Rusland – Polen, de eilanden in de Middellandse Zee, Afghanistan, Frankrijk versus Engeland. Strijdig met alle afspraken over de opvang van vluchtelingen worden mensen met geweld teruggestuurd, de zogenaamde ‘push backs’. Ook in Nederland is de opvang van vluchtelingen nog steeds actueel. Overal zijn de mensenrechten van de vluchtelingen in het geding.

We willen deze Café Mondiaal met elkaar spreken over hoe wijzelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de vele mensen die een uitzichtloos bestaan lijden of slachtoffer zijn van politieke druk.

Voor deze bijeenkomst zijn de dan geldende Coronamaatregelen voor de horeca van toepassing.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno