Hoofdmenu

Gemeente Brunssum -beperking dienstverlening door corona

De dienstverlening van de gemeente Brunssum is de komende periode beperkt. Door een hoog aantal besmettingen en door de quarantaineregels kampt de gemeente met uitval van medewerkers waardoor er sprake is van beperkte bereikbaarheid en vertragingen in de afhandeling van aanvragen en andere procedures.

Door het hoge ziekteverzuim zullen wachttijden bij het maken van een afspraak oplopen. Dat heeft gevolgen voor de aanvraag en afhandeling van een reisdocument, rijbewijs of vergunning, maar ook voor bijvoorbeeld het doorgeven van verhuizingen en het afhandelen van klachten openbare ruimte.

De druk op de dienstverlening is op dit moment extra groot vanwege de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart, die de komende weken nog eens extra inzet van de eigen medewerkers zal vergen.

Onder de omstandigheden tracht de gemeente de overlast voor klanten zoveel mogelijk te beperken. Het is echter vooralsnog onduidelijk hoe lang de ontstane situatie zal aanhouden.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 « (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »