Herstelfonds Cultuur Maastricht 2022 opengesteld

Met het Herstelfonds Cultuur 2022 wil de gemeente Maastricht alle cultuuraanbieders in Maastricht concreet, laagdrempelig en toegankelijk ondersteunen op het vlak van innovatie en ontwikkeling. Daarbij komt nu opnieuw noodsteun vanuit het Rijk om de cultuursector te helpen het effect van de coronamaatregelen te dempen. De rijksbijdrage komt 100% ten goede aan cultuurmakers in Maastricht.

De coronacrisis blijkt veel langer te duren dan voor mogelijk werd gehouden. Nog even volhouden is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als er zoveel voorstellingen, concerten of exposities geannuleerd moeten. De gemeente Maastricht ziet dat noodsteun opnieuw nodig is om het culturele leven in onze stad overeind te houden.
Het Rijk erkent dat ook en biedt gemeenten daarom voor het eerste kwartaal van 2022 41,6 miljoen euro voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur. Maastricht ontvangt hiervan 335.195 euro. De gemeente voegt die middelen toe aan het Herstelfonds dat eerder al in 2021 is opgericht. De noodsteunsporen worden nu opnieuw opengesteld, met enkele aanpassingen. Deze sporen zijn aanvullend op de al lopende subsidieregeling voor innovatie in spoor 4.
Herstelfonds Cultuur 2022 wil de gemeente Maastricht alle cultuuraanbieders in Maastricht concreet, laagdrempelig en toegankelijk ondersteunen op het vlak van innovatie en ontwikkeling. Daarbij komt nu opnieuw noodsteun vanuit het Rijk om de cultuursector te helpen het effect van de coronamaatregelen te dempen. De rijksbijdrage komt 100% ten goede aan cultuurmakers in Maastricht.
De coronacrisis blijkt veel langer te duren dan voor mogelijk werd gehouden. Nog even volhouden is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als er zoveel voorstellingen, concerten of exposities geannuleerd moeten. De gemeente Maastricht ziet dat noodsteun opnieuw nodig is om het culturele leven in onze stad overeind te houden.
Het Rijk erkent dat ook en biedt gemeenten daarom voor het eerste kwartaal van 2022 41,6 miljoen euro voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur. Maastricht ontvangt hiervan 335.195 euro. De gemeente voegt die middelen toe aan het Herstelfonds dat eerder al in 2021 is opgericht. De noodsteunsporen worden nu opnieuw opengesteld, met enkele aanpassingen. Deze sporen zijn aanvullend op de al lopende subsidieregeling voor innovatie in spoor 4.

De aanvragen voor noodsteun zijn eenvoudig en snel te doen

Spoor 1: Ondersteuning voor de amateurkunstverenigingen van Maastricht.
Daar is in 2022 85.195 euro voor beschikbaar. Alle amateurkunstverenigingen ontvangen in 2022 30% van hun reguliere gemeentelijke boekjaarsubsidie extra. De verenigingen hoeven geen aanvraag in te dienen, zij krijgen bericht hierover van de gemeente.

  • Spoor 2: Ondersteuning voor de professionele culturele instellingen van Maastricht.
    Daar is in 2022 200.000 euro voor beschikbaar. Alle professionele cultuurinstellingen in de gemeente Maastricht die een subsidierelatie hebben met de gemeente, kunnen tot 20.000 euro aanvragen. Bedoeld voor tegemoetkoming in kosten of tekorten, aantoonbaar veroorzaakt door corona. Instellingen moeten een voorlopige jaarrekening 2021 en een prognose begroting 2022 aanleveren als onderdeel van de aanvraag. Instellingen moeten de aanvraag vóór 31 maart 2022 per mail indienen.

 

  • Spoor 3: Het ‘coronaproof’ inrichten van locaties. Er is in 2022 50.000 euro beschikbaar voor amateurkunstverenigingen, professionele culturele instellingen en zelfstandige makers werkzaam in de culturele sector in Maastricht die met anderen werk- en/of repetitieruimte(s) delen. Zij kunnen een eenmalige financiële bijdrage aanvragen voor de aanschaf van een of meer CO2-meters voor binnenruimtes. Per aanvrager is maximaal 250 euro beschikbaar. Een aanvraag kan per mail worden ingediend. Hierbij dient een aankoopfactuur te worden toegevoegd.

Extra impuls
Wethouder Frans Bastiaens (Cultuur): ‘Ik waardeer de enorme flexibiliteit en het aanpassingsvermogen dat de culturele sector het afgelopen jaar heeft laten zien. Met de aanpassing van het Herstelfonds Cultuur Maastricht in 2022 willen we de culturele sector een extra impuls bieden. De regeling is zo concreet, toegankelijk en laagdrempelig mogelijk, als extra ondersteuning voor alle culturele makers in de stad.’

Spoor 4: subsidieregeling voor innovatie in het Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022
De subsidieregeling is in 2022 geopend tot en met 31 december. De regeling is voor professionele culturele instellingen uit de gemeente Maastricht of (een groep van) zelfstandige makers uit Maastricht die professioneel actief zijn in de culturele sector. In totaal is hiervoor in 2022 300.000 euro beschikbaar; per criterium wordt maximaal 10.000 euro toegekend. Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die het bestaande/reguliere aanbod van de aanvrager overstijgen:

  1. Experimenten met nieuwe vormen van productie en presentatie, bijvoorbeeld

verdienmodellen of publieksbenadering.
2. Stimulans van opdrachtgeverschap aan zelfstandige makers.
3. Coproductie met de amateurkunsten en/of de kunst(vak)opleidingen.
4.  Samenwerking tussen gezelschappen, instellingen en makers, tussen sectoren,   tussen regio’s.

Culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en zelfstandige makers worden over de hernieuwde openstelling van het Herstelfonds Cultuur Maastricht geïnformeerd. Daarnaast komt informatie beschikbaar via de website van gemeente Maastricht.

Op 31 januari jl. is bekendgemaakt dat het Rijk 56,5 miljoen extra inzet voor de culturele en creatieve sector, als tegemoetkoming voor de beperkingen die nog altijd gelden in de culturele sector. Hoe deze middelen door het rijk worden verdeeld en ingezet is op dit moment nog niet bekend.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie