Het Cliëntenpanel Landgraaf zoekt versterking

De gemeente Landgraaf heeft al jaren een Cliëntenpanel. Dit bestaat uit inwoners die in hun persoonlijke leven te maken hebben met de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.

De gemeente haalt veel informatie uit de ervaringen van de leden van het panel. Deze informatie wordt gebruikt om het beleid en uitvoering te toetsen en waar nodig aan te scherpen. De leden van het Cliëntenpanel hebben veel te melden. Zij weten vanuit hun hart en hun dagelijkse leven waarover ze het hebben.
Door persoonlijke omstandigheden zijn enkele leden van het Cliëntenpanel gestopt. Versterking is dus hard nodig. Daarom doen we een oproep aan nieuwe leden om mee te doen aan deze bijzondere en belangrijke vorm van burgerparticipatie

Het panel komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar op donderdagen van 12.30 tot 14.00 uur in het Burgerhoes. De ontwikkelingen binnen de gemeente worden besproken. Medewerkers van de gemeente zijn ook altijd aanwezig. De leden van het panel krijgen alle ruimte om hun ervaringen te delen. Méér inzet wordt van de leden niet verwacht. Het werk van het Cliëntenpanel staat los van het werk van de formele adviesraden van de gemeente Landgraaf maar er wordt goed samengewerkt.
Bent u geïnteresseerd? Neem voor een eerste gesprek contact op met de voorzitter/ondersteuner van het Cliëntenpanel Arthur Jansen. Telefoon: 06-51235914 of e-mail: ajadvies@cuci.nl.

Foto®Parkstad Actueel

 

Geef een reactie