Aanpak omgeving buurtpark D’r Prick in Kerkrade

De omgeving van buurtpark D’r Prick wordt aangepakt. Het buurthuis d’r Prick wordt overgenomen door Stichting Speeltuin Prickbos en zal worden opgeknapt. Ook wordt het groen in en rond het park aangepakt en komen er extra parkeervakken.
De aanleiding voor de aanpak is de overlast in verschillende vormen waar omwonenden van Buurtpark D’r Prick al enige tijd mee te maken hebben. Een groep buurtbewoners heeft daarom samen met de gemeente Kerkrade een plan van aanpak gemaakt voor het buurtgebouw de omgeving.

Samen vooruit kijken. Het plan om de buurt veiliger en leefbaarder te maken is nu klaar en wordt opgepakt vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Wijkwethouder Bert Bejas: “We werken als gemeente samen met de omwonenden en het bestuur van de speeltuin om van D’r Prick weer een gebied te maken waar iedereen trots op mag zijn. Met de gekozen aanpak willen we vooral vooruit kijken: het gebied weer een positieve impuls geven en het in ere herstellen.”

Het leegstaande buurthuis ‘D’r Prick’ zal worden overgenomen door de Stichting Speeltuin Prickbos. Wethouder Schlangen (Jeugd): “In de toekomst zal het buurthuis als speeltuingebouw gebruikt worden, onder andere voor binnen-activiteiten. Als alles volgens plan verloopt, zullen de aanpassingen voor de opening van het speeltuinseizoen klaar zijn.”

Het gebouw wordt samen door het bestuur van de speeltuin en de gemeente opgeknapt. Ook komt er een hek rond het gebouw om vandalisme tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen die er niet thuis hoort, niet zomaar bij het gebouw kan komen.
Burgemeester Dassen-Housen (Openbare Orde en Veiligheid): “Door het gebouw weer te gebruiken, is er meer toezicht op deze locatie. Door het plaatsen van dit hek worden bovendien het gebouw en de skatebaan aan de speeltuin toegevoegd. De skatebaan is alleen open wanneer de speeltuin open is, hierdoor is er een grotere sociale controle.”

Niet alleen het gebouw wordt opgeknapt, ook het groen in en rond het park wordt aangepakt om de veiligheid en de sociale controle te vergroten. Daarnaast houdt het plan ook rekening met de parkeerdrukte op de dagen dat de speeltuin geopend is.
Wethouder Weijers (Vastgoed en Openbare Ruimte): “Door het vervangen van kapotte ruiten en het aanbrengen van nieuwe rolluiken zal het aangezicht van het buurtgebouw, en daarmee ook het gebied, sterk verbeteren. Door te snoeien en te zorgen voor lagere beplanting ontstaat er meer zicht op het park. Ook bekijken we na de snoeiwerkzaamheden of extra verlichting noodzakelijk is. Om de parkeerdrukte te verlichten, komen er acht extra parkeervakken in het midden van de Pricksteenweg.”

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie