Hoofdmenu

Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst met 46 panden

Gemeente Heerlen wil 46 panden toevoegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om panden die belangrijk zijn voor de historie en identiteit van Heerlen en die het daarom verdienen bewaard te blijven voor het nageslacht. De panden vertegenwoordigen een belangrijke periode uit de Heerlense geschiedenis of zijn van toonaangevende architecten als Boosten, Peutz, Bisscheroux, Seelen, Stuyt en Wielders.

“Behoud van waardevol erfgoed wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien we dat veel eigenaren de monumentale waarde van panden respecteren en in stand houden. Met deze lijst erkennen we die bijzondere waarde, maar creëren we ook mogelijkheden om eigenaren te helpen om waardevolle onderdelen te behouden. En als het nodig is, kunnen we optreden bij dreigend verval van monumentale panden”, aldus verantwoordelijk wethouder Jordy Clemens.

Met de aanwijzing beoogt de gemeente monumentale onderdelen van panden te beschermen. De eigenaren van de panden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Zij kunnen een zienswijze indienen en eventueel beroep aantekenen tegen de aanwijzing. Veranderingen aan hun pand blijven ook na de aanwijzing gewoon mogelijk, soms zijn wijzigingen zelfs wenselijk om een monument in stand te houden. Wel dient het te gebeuren met respect voor de waardevolle onderdelen  en moet een vergunning worden aangevraagd. De gemeente bereidt op dit moment een subsidieregeling voor waarmee eigenaren een tegemoetkoming kunnen krijgen om (bijzondere onderdelen) van het monument in stand te houden.

De lijst met 46 panden is samengesteld in overleg met de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Heerlen, Stichting Historische Kring ‘Land van Herle’, het Cuypersgenootschap, Vrienden van SCHUNCK architectuur, Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, Bond Heemschutafdeling Limburg, LGOG Kring Parkstad en werkgroep Open Monumentendag.

Heerlen telt 154 rijksmonumenten, een aantal beschermde stadsgezichten en vijf gemeentelijke monumenten, waaronder de voormalige Boerenleenbank/Rabobank in het centrum van Heerlen en de mijnsteenberg van de ONIV. Daar komen nu dus 46 panden bij (zie bijlage). Het gaat vaak om markante gebouwen die bepaalde periodes uit de geschiedenis van Heerlen vertegenwoordigen. Denk aan de watertoren van de Oranje-Nassau I mijn, de Nieuwe Sint Janskerk in Hoensbroek, de Gedachteniskapel van Peutz, het Bernardinuscollege, de brandweerkazerne van Boosten, maar ook monumentale hoeves en boerderijen. Het is de bedoeling om de gemeentelijke monumentenlijst de komende jaren nog verder uit te breiden.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »