Wet Open Overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De gemeente Heerlen investeert de komende jaren extra in de informatie-huishouding om dit mogelijk te maken.

De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden.

Een centrale plek. Nu plaatst de overheid informatie op verschillende plekken op internet. Dit maakt de informatie lastig vindbaar voor inwoners. Met de komst van Wet open overheid komt er één website waar alle bekendmakingen te vinden zijn. Voor gemeente Heerlen kunt u dit op onze website terugvinden. Op de pagina bekendmakingen van onze gemeentelijke website staan alle openbaar gemaakte documenten van gemeente Heerlen. Dit is een overzicht van alle actuele Heerlense bekendmakingen die geplaatst zijn op de website van Open Overheid. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze bekendmakingen? Meld u dan aan voor een gratis abonnement op de bekendmakingen. Dan ontvangt u de bekendmakingen in uw mailbox.

Toegankelijkheid. Met deze wet wordt meer informatie actief openbaar zonder dat inwoners hierom hoeven te vragen. Daarnaast blijft natuurlijk ook de mogelijkheid bestaan voor inwoners om zelf stukken op te vragen bij de gemeente.

Adriane Keulen, wethouder Publieke Dienstverlening, is blij met de komst van deze wet: “We werken aan een dienstverlening waarbij snelheid, toegankelijkheid, maar zeker ook betrouwbaarheid en zorgvuldigheid vereiste uitgangspunten zijn. De invoering van deze wet sluit goed aan bij onze ambitie. Het is belangrijk dat wij als gemeente open en duidelijk communiceren. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om u nu al te informeren over de komst van deze nieuwe wet.”

Informatiecategorieën. De Wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het om elf zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Voor gemeente Heerlen gaat het om duizenden documenten per jaar die actief openbaar gemaakt worden.

Stapsgewijs Momenteel plaatsen wij op onze pagina bekendmakingen al beleidsregels, omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen. In de komende jaren worden stapsgewijs deze bekendmakingen aangevuld met documenten uit de elf informatiecategorieën.

 

Geef een reactie