De gemeente Kerkrade heeft hiervoor een stuk grond van ongeveer 9000 vierkante meter gekocht van Martel BV. Het gaat om een groenstrook van ongeveer 40 meter breed tussen de tuinen van de huizen aan de Grachterstraat en het bedrijf van Martel BV.
Dankzij de groenzone ontstaat een natuurlijke buffer. Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe inrichting van het bedrijfsterrein van Wisosplit binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Alle plannen worden uitgewerkt in samenspraak tussen de gemeente Kerkrade, de Provincie Limburg en Martel BV.

Toegankelijker maken van het buitengebied. De groenzone krijgt de vorm van een geluidswal van vijf meter hoog en gaat dienen als een verbindingsroute naar het buitengebied. Aan de kant van het bedrijventerrein zal onder langs de wal een pad komen voor fietsers en wandelaars. Dit pad zal aansluiten op de Gaia-brug over de Buitenring. De verwachting is dat deze wal voor de zomer klaar is.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte):
“We maken Kerkrade graag groener, dit is daar een mooi voorbeeld van. De groenzone op de Gracht zorgt voor een natuurbuffer tussen de woningen en het bedrijventerrein en dient daarnaast als verbindingszone met een goede loop- en fietsverbinding naar het buitengebied.”

Verbindingszone tussen natuurgebieden. De groenzone zal ook een verbinding vormen tussen de natuur van het Crombacherbeekdal en het groengebied langs het spoor van de Miljoenenlijn. Bij het inrichten van de zone wordt rekening gehouden met verschillende diersoorten zoals verschillende reptielen en amfibieën maar ook de das. Ook wordt het wegstromend regenwater van het eventueel nieuwe bedrijventerrein in de groenzone opgevangen. Tussen de groenstrook en het bedrijventerrein komt een hekwerk om te voorkomen dat dieren het bedrijventerrein op kunnen.

Twee luchtopnames van het oud terrein van Wisosplit, met daarop links in beeld de Grachterstraat, aan de bovenzijde het spoor van de Miljoenenlijn en aan de onderzijde de buitenring. De linker opname toont de huidige situatie, de rechter een impressie (onder voorbehoud) van de groenzone met de groene zichtwal, het recreatieve pad richting de Gaia-brug en een aantal wadi’s waarin het afvloeiend hemelwater wordt opgevangen.
Foto Gemeente Kerkrade