Kevin Starmans nieuw gezicht binnen Lokaal Alternatief Kerkrade

 Onlangs kwam in de landelijke media het bericht dat het meer als waarschijnlijk zal zijn dat, tijdens de komende gemeenteraad verkiezingen op 16 maart 2022, er veel gestemd zou gaan worden op de Nederlandse lokale partijen. Goed nieuws dus, ook voor Lokaal Alternatief Kerkrade, waartoe Kevin Starmans behoort. Bij het doornemen van zijn antwoorden op de vragen van de redactie van ParkstadActueel kwam bij deze redacteur de overtuiging naar voren dat Kevin Starmans, gezien zijn betrokkenheid in de Kerkraadse samenleving, hij ondanks de negende plaats op de kieslijst, een grote kanshebber is om als (nieuwbakken) gemeenteraadslid gekozen te worden.                                                                                                                                  

 

Hoop doet immers leven, zeker nu er landelijk een lans gebroken is dankzij de voorspellingen betreffende het stemgedrag voor de Lokale partijen. Dus Kevin alvast veel wijsheid toebedacht. Toegevoegd ook een saillant detail van deze redacteur: (Saillant detail van de redacteur: toeval of niet maar mijn echtgenote met meisjesnaam Hagen komt uit Bleijerheide en is geboren op de Bleijerheidestraat en woonde tot aan haar huwelijk met haar overleden ouders destijds op de Lodewijkstraat 35).

 Kun je in het kort omschrijven wie Kevin Starmans is? “In het dagelijks leven ben ik docent in de Praktijkschool Parkstad Limburg in Heerlen. Hier geef ik voornamelijk lessen Burgerschap. Daarnaast ben ik in het Kerkraadse regelmatig betrokken bij vrijwilligersprojecten en ben ik voorzitter van voetbalvereniging van KVC Oranje.

Ik ben vooral graag bij culturele projecten, het organiseren van evenementen en sociale projecten betrokken. Bij dit laatste vind ik het vooral belangrijk dat jeugd mogelijkheden krijgt zichzelf te ontplooien en kwaliteiten te laten zien. In mijn dagelijkse leven zie je terug dat ik graag iets beteken voor anderen”.

Hoe ben je politiek geëngageerd geraakt en sinds wanneer ben je actief in de politiek? “Een jaar of twee geleden werd ik door Marc Charlier, de huidige lijstrekker van Lokaal Alternatief, gevraagd of ik lid wilde worden van Lokaal Alternatief. Op dat moment had ik ook nog gesprekken met een andere lokale partij, maar mijn gevoel zei dat ik moest kiezen voor Lokaal Alternatief. Voor ik het wist nam ik eind 2020 zitting in de commissie burgers en samenleving en zo heb ik er dit jaar voor gekozen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen”.

Ben je voor de komende verkiezingen, op 16 maart a.s. voor het eerst verkiesbaar voor een politieke partij? Verwacht je veel voorkeurstemmen?
“Ja, dat klopt. Ik ben voor het eerst verkiesbaar. Ik zal geen verwachtingen uitspreken. Het zou schitterend zijn als ik op voorkeur word gekozen, maar enige bescheidenheid is ook op zijn plaats (red. toevoeging: verwoording van zijn bescheidenheid siert Kevin heel bijzonder).
Allereerst vind ik het belangrijk dat de stemgerechtigde kiezer überhaupt gaat stemmen, want stemrecht is heel bijzonder. Daarna hoop ik dat ze op Lokaal Alternatief stemmen, en dan zou het mooi zijn als ze mij de voorkeur geven. Maar, er zitten sterke kandidaten in onze partij. Dus een stem op ons komt tot zijn goed recht”.

Hoe blijf jij in contact met je kiezer en de achterban van partij Lokaal Alternatief  “Op dit moment via social media.( Red toevoeging: gelukkig zijn, ook voor Kevin dus, dinsdag 15 februari jl. tijdens de gehouden corona persconferentie de huidige Coronamaatregelen grotendeels ongedaan gemaakt. Deze versoepelingen maken het voor Kevin Starmans ook weer mogelijk dat hij mensen heel actief en fysiek weer kan opzoeken. Zeker een groot pluspunt voor hem met het oog op de naderende verkiezingen)”.

Wat doe je naast je beroepswerk en het vrijwilligerswerk? “In de tijd die ik nog overhoud lees ik graag boeken en wandel ik graag. Daarnaast doe ik graag samen met vrienden een drankje en in de Vasteloavendsperiode bezoek ik diverse zittingen en feestavonden. Nu het weer mag zeker continuering van mijn gedachtegang”.

Foto uit privé album van Kevin Starmans

Je werkt als docent in het praktijkonderwijs Waarom is onderwijs belangrijk? “Dit is misschien cliché, maar ik geloof er nog steeds in dat onderwijs nog altijd jongeren veel kansen kan bieden. In de regio waar wij wonen zie je dat de kansenongelijkheid toeneemt. Het onderwijs heeft er een belangrijke taak in deze kansenongelijkheid te minimaliseren en misschien weg te nemen (dromen mag)”.

Wat betekent Kerkrade voor jou en ben je op welke wijze dan ook betrokken bij de (buurt)-bewoners van Kerkrade met namen Bleijerheide? “Ondanks dat ik nu een jaartje in het centrum woon, ben ik toch een echte “Blieërheidsjer”. Ik vind dat we de cohesie in de wijken moeten blijven stimuleren. Daarnaast vind ik dat de wijken niet uit het oog verloren moeten worden. Ik ben dan ook nog wekelijks in Bleijerheide. Enerzijds omdat mijn ouders en zusje er wonen, anderzijds voor KVC Oranje, andere verenigingen en het café waar ik soms kom om de sociale contacten te onderhouden”

Waarom dus de keuze voor partij Lokaal Alternatief en wat kunnen de kiezers van je verwachten? “De keuze voor Lokaal Alternatief heb ik gebaseerd op gevoel en inhoudelijke kennis. Het gevoel is terug te voeren op het feit van het menselijke aspect en dat ze dicht bij de burgers staan. Inhoudelijk vind ik dat Lokaal Alternatief zeer goede dossierkennis heeft. Dit vind ik belangrijk in de politiek, omdat ik soms het gevoel heb dat het hier ook aan ontbreekt”.

 Is binnen je fractie, vermist je gekozen wordt, al gesproken en/of overleg geweest voor welke portefeuille je zal inzetten en waarom? “Nee, nog niet. Maar aangezien ik een “mensen mens ben lijkt mij “burgers en samenleving” weer heel interessant”.

Vind je dat sport ook toegankelijk moet zijn voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en voor mensen met een beperking? “Uiteraard. Gelukkig zijn die mogelijkheden er ook. Al moeten we er als verenigingen, politiek en andere instanties voor zorgen dat de drempel om hier gebruik van te maken te verkleinen voor mensen”.

Over de doelen gesproken, wat hoop je bereikt te hebben als over vier jaar de komende raadsperiode erop zit? “Allereerst ben ik niemand van de grote beloftes om kiezers te winnen. Laten we realistisch blijven en binnen de mogelijkheden denken. De stad werkt aan een aantal mooie projecten. De komende jaren zou ik vooral als eventueel raadslid hier een kritische blik op willen blijven gooien en hopen dat de stad waar kan maken wat wordt beloofd. Daarbij hoop ik dat voor politiek gewin niet telkens geld wordt uitgetrokken voor nieuwe projecten, maar dat we huidige projecten blijven stimuleren en verbeteren. Dit is politiek gezien misschien minder aantrekkelijk, maar daar ben ik wel voorstander van.
We zijn immers aan mooie dingen het werken, die ook over 20 / 25 jaar nog goed moeten zijn. Denk aan Vie en Het Buber”.

Wie is je grote voorbeeld op politiek gebied? “Dit kan ik nog niet zo snel zeggen. Maar een politieker die mensen verbindt en ook de mensen opzoekt, vind ik een voorbeeld. Zo wil ik ook graag zijn”.

Wat zijn je ambities in de verdere toekomst met betrekking tot de politiek? “Stap voor stap. Laten we eerst de huidige verkiezingen afwachten en bezien wat de uitslag is. Ik heb op dit moment een geweldige baan in het onderwijs en daar wil ik ook niet zomaar vanaf”.

Uiteraard vind je het belangrijk om iets te bereiken in de gemeenteraad. Wat is je streven en denk je dat het gaat lukken en hoe hoop je dat te bewerkstelligen? “Ik hoop vooral dat ik met mijn onderwijsblik ik iets kan bijdragen aan het dossier “Martin Buber” en dat ik andere raadsleden bewust kan maken niet steeds van bovenaf te bekijken in de dossiers, maar meer van onderaf, vanuit de inwoners te denken bij het beslissen over vraagstukken”

Met je beroepsbesognes en politieke ambities heb je dan nog tijd over voor hobby’s en zo ja welke? “Ja, hoor. Zoals ik al aangaf lees ik graag boeken en wandel ik graag en zorg ik dat ik nog tijd over heb om familie en vrienden te bezoeken”.

 

Geef een reactie