Hoofdmenu

Financiële ondersteuning vluchtelingen Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd, maar zeker ook in Europa, een enorme schok teweeggebracht. Ook in Landgraaf leven we enorm mee met de inwoners van Oekraïne die nog altijd in onveiligheid en onzekerheid verkeren en met al diegenen die het land ontvlucht zijn. Mensen die huis en haard en familie hebben moeten achterlaten, niet wetend wanneer en waarheen zij terug kunnen keren.

Om de steunbetuiging te vertalen naar concrete hulp heeft de gemeenteraad op donderdag 10 maart op verzoek van het college van B&W een bedrag van 50.000 euro ter beschikking gesteld. Daarnaast levert de gemeente Landgraaf haar bijdrage aan opvang van vluchtelingen in de regio, conform taakstelling die de Veiligheidsregio’s ontvangen hebben.

Hulp uit zustergemeente Andrychow .Op 7 maart heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen burgemeester Richard de Boer, wethouder Freed Janssen, de gemeentesecretaris van gemeente Landgraaf, de burgemeester van Andrychow, zijn staf én de voorzitter van stichting Landrychow, de heer Silvertand. De gemeente Andrychow is de Poolse zustergemeente van Landgraaf. Door haar ligging én het feit dat Andrychow twee partnergemeenten in Oekraïne heeft, kan zij zorgen dat financiële middelen ten goede kunnen komen aan Oekraïners in nood. Andrychow heeft zelf inmiddels ongeveer 70 vluchtelingen opgevangen. Met regelmaat brengt de Poolse gemeente goederen naar de Pools-Oekraïense grens.

Door een bedrag over te maken aan Andrychow kan de gemeente Landgraaf, persoonlijker en directer dan bij donatie aan giro 555, een bijdrage leveren. De gemeenteraad is akkoord gegaan met donatie van 1 euro per inwoner, naar boven afgerond betekent dat een bedrag van 40.000 euro. Andrychow kan met deze financiële bijdrage in Polen gericht goederen inkopen waar behoefte aan is.

Daarnaast heeft stichting Landrychow aangeboden actief te ondersteunen door het inzamelen van goederen en te zorgen voor het transport van deze goederen naar Polen voor de Oekraïense vluchtelingen.

De stichting wil hierbij de samenwerking opzoeken met andere lokale partners, zoals stichting Samen Delen en stichting Bruggen van Vriendschap.

De gemeente Landgraaf heeft maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld, om het transport of de transporten mogelijk te maken. Daarnaast zal de gemeente de stichting Landrychow communicatief ondersteunen bij de lokale inzameling van goederen.

 « (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »