Werkzaamheden in kasteelpark Erenstein en langs Anselderbeek

Binnenkort starten Stichting Limburgs Landschap en de gemeente Kerkrade met werkzaamheden in Kasteelpark Erenstein en langs de Anselderbeek. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren. Tijdens deze periode zullen verschillende wegen en paden voor korte of langere tijd afgesloten zijn om onveilige situaties te voorkomen.

De werkzaamheden zijn belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid voor bezoekers. Hier staan de gemeente Kerkrade en Stichting Limburgs Landschap voor aan de lat. Het beheer van het bos- en natuurgebied van Kasteelpark Erenstein en het Anstelerbeekdal doen de twee partijen samen. Het gebied wordt op veel aspecten hoog gewaardeerd zoals: ecologie, recreatie en cultuurhistorie. De geschiedenis van het gebied zorgt voor bijzondere natuurwaarden met veel oude bomen.

De bomen zorgen voor landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in het gebied. Het is ook leefgebied van een aantal bijzondere keversoorten, zoals de vermiljoenkever, juchtleerkever en vliegend hert. De juchtleerkever is een zeer zeldzame soort die momenteel in Nederland, enkel in de gemeente Kerkrade is aangetroffen. De aftakelende toestand van oude dikke bomen, die aan het einde van hun natuurlijke leven komen, vormen de perfecte leefomgeving voor de juchtleerkever. De toestand van deze bomen vormt echter ook een risico voor de veiligheid van bezoekers vanwege val- en breukgevaar.

In nauw overleg met “Stichting EIS Kenniscentrum voor insecten” en de Provincie Limburg is een geschikte werkwijze vastgelegd die borging van de veiligheid in het gebied mogelijk maakt met zo min mogelijk schade aan het leefgebied van de zeldzame keversoorten.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie