Hoofdmenu

Verenigingen van Heksenberg/Pronsebroek kunnen nu de voormalige gymzaal Bruinkoolweg kopen

In herinnering: in de afgelopen jaren is al diverse malen uitvoerig aandacht geschonken aan de problematiek aangaande de leegstaande gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg.

Zoals bekend staat deze ruim zestig jaar oud geworden voormalige gymzaal leeg vanaf het moment dat op complex, c.q. sportpark Pronsebroek aan de Hei Grindelweg(ook de thuishaven van derde divisie amateur voetbalvereniging RKSV Groene Ster) een nieuwe gymzaal werd gerealiseerd.

Natuurlijk bleef bij velen, inclusief een 10-tal verenigingen van Heksenberg/Pronsebroek, de vraag overeind wat er zou gaan gebeuren met genoemde oude gymzaal. In genoemde berichtgevingen werd dan ook gewag gemaakt dat de gymzaal zeker nog dienstbaar zou kunnen zijn als evt. opslagruimte voor de eerder genoemde verenigingen.

Al op 29 juli 2020 werd hiertoe een verzoek brandbrief gestuurd naar de gemeente Heerlen. Daaropvolgende werd in oktober 2020 antwoord verkregen waarin o.m. aangegeven werd dat Scouting Nieuw Einde ook in de “race” was en dat de bedoelde verenigingen niet in aanmerking komen voor huisvesting en voor hen dus niet als opslagruimte ingezet kan worden. Volgens de gemeente behoorde dit niet tot hun kerntaak. Bij de verenigingen heerste toen uiteraard alom teleurstelling, ondanks dat volgens de heer Ed Petit in de wijk Heksenberg veel vraag naar opslag ruimte voor de verenigingen was.

Volgens hem was slopen geen optie. Dientengevolge wende hij zich tot Paul Hazen van fractie Stadspartij Heerlen en Callie Steijaert destijds nog verbonden als voorzitter/secretaris aan Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Uit het antwoord op de brandbrief bleek dat sloop van de gymzaal nog geen gelopen race was en Scoutinggroep Nieuw Einde geïnteresseerd zou zijn. Mocht echter het gemeentelijke onderzoek op redelijke termijn geen resultaat opleveren zal afstoten (verkoop of sloop) volgen.

Helaas heeft inmiddels Scouting Nieuw Einde afgezien van haar evt. beoogde huisvesting, mede ook veroorzaakt door de verschrikkelijke ravage die (onbekenden) vandalen in de leegstaande gymzaal hadden aangericht. Vervolgens had Paul Hazen destijds aan wethouder Loek Damen (OPH) een verzoek laten toekomen om een afspraak hierover in te plannen. Door omstandigheden kwam er geen afspraak, maar wel, via mail, een antwoord.

Uit het antwoord van wethouder Loek Damen klopte het inderdaad dat de scouting zich terug had getrokken. Dus is het nu mogelijk geworden om de voormalige gymzaal Bruinkoolweg, ten behoeve van eventueel verenigingen die op zoek zijn naar een opslagruimte, te kopen. Wordt vervolgt.

Foto: Callie Steijaert