Hoofdmenu

ZONDAG 3 APRIL: EXCURSIE DOOR MÜNSTERBUSCH & BRANDER WALD

Aanstaande zondag leidt Olaf Op den Kamp voor IVN Kerkrade, samen met NABU Aachen, een excursie door het militair oefenterrein Brander Wald. Dit is niet alleen een militair oefenterrein, maar tevens het grootste natuurreservaat in de Kreis Aken met een oppervlak van 194 hectare. Het gebied bestaat uit heidegebieden met graslanden en vegetaties met Struikhei. In dit biotoop leven vogelsoorten als Boompieper en Geelgors.

In de plassen, met name de rijsporen die door tanks zijn achtergelaten, leven amfibieën als Geelbuikvuurpad en diverse soorten watersalamanders. Ook komt in het gebied zinkflora voor met onder meer het Zinkviooltje. De beboste delen van het gebied zijn veelal beplant met dennen, Fijnsparren en Amerikaanse eiken. Hier leven Zwarte mees, Kuifmees, Kruisbek en Gaaien. Ook zijn er regelmatig Raven te zien en te horen. Langs de smalle bronbeekjes groeien Zwarte elzen, misschien zit er nog een groepje Sijsjes op zoek naar voedsel ? Beneden in het dal stroomt de Inde, daar knagen Bevers aan de bomen langs de oever en zo nu en dan zijn hier Waterspreeuw en Grote gele kwikstaart te zien.

Vertrek van de excursie: 8.15 uur vanaf de parkeerplaats langs de Hambosweg (carpoolen) of uiterlijk om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Freunder Landstrasse waar de Komericher Weg erop uitkomt, dit is tussen Aken en Stolberg.  Excursieleider: Olaf Op den Kamp, 06-22188175. Opgave verplicht via ivn.kerkrade@gmail.com

Foto Olaf Op den Kamp« (Vorig nieuwsbericht)