Kwikstart: app voor kwetsbare jongeren vanaf 18 nu ook met Maastrichtse info

De landelijke app Kwikstart helpt (kwetsbare) jongeren die 18 jaar worden met informatie op weg naar zelfstandigheid. Of het nu gaat over het vinden van een woning of werk, het voorkomen van dakloosheid, het volgen van een opleiding, het regelen van geldzaken, verzekeringen of zorg. In de app vinden jongeren antwoorden op deze thema’s en lokale informatie van organisaties die hen in deze keuzes kunnen helpen of ondersteunen. Maastrichtse info is vanaf nu ook in de app te vinden.

 

Door op woonplaats ‘Maastricht’ te zoeken komen jongeren direct bij de lokale informatie terecht met handige links en contactgegevens van organisaties in Maastricht. Dit betreft algemene informatie, maar ook informatie zoals waar een jongere zich kan melden als er sprake is van (dreigende) dakloosheid. Het in gebruik nemen van de app is niet alleen passend voor de informatievoorziening voor alle Maastrichtse jongeren, maar sluit daarom ook aan bij het plan van aanpak dak- en thuisloze jongeren.

Verbeteren informatievoorziening dak- en thuisloosheid. Dit plan van aanpak heeft onder meer als doelstelling het verbeteren van de informatievoorziening voor (dak- en thuisloze) jongeren. Tevens kan de informatie in de app het gat tussen 18- en 18+ dichten door informatie te bieden wat te doen als een jongere 18 jaar wordt. Ook de app Geldwijzer die we reeds in Maastricht kennen is in Kwikstart opgenomen. Wethouder Anita Bastiaans die de aanpak dak- en thuisloze jongeren in haar portefeuille heeft: “Door het beter vindbaar maken van niet alleen de maatschappelijke opvangvoorziening, maar ook voorliggende voorzieningen en door het verstrekken van algemene informatie over bijvoorbeeld geld- en regelzaken kan dak- en thuisloosheid onder jongeren sneller opgespoord, opgelost en/of voorkomen worden. Deelname in deze app vanuit Maastricht is een verdienste van de ketengroep, dit is een samenwerking van gemeente en betrokken partijen die zich samen inzetten voor dak- en thuisloze jongeren in onze stad.”

Informatie ook voor professionals. De app is tevens inzetbaar voor iedereen met (dak- en thuisloze) jongeren in contact komt (zowel informeel als professioneel). Als een jongere zich bijvoorbeeld bij een professional meldt met de vraag waar hij/zij hulp kan krijgen bij (dreigende) dakloosheid of het regelen van inkomen vindt men in deze app de actuele Maastrichtse informatie. Zo kan de jongere snel(ler) geholpen worden door organisaties onderling.

De app is gratis te downloaden via Google Play en de Appstore. Meer informatie is te vinden via www.kwikstart.nl. Aanvullend aan de app is er de (landelijke) Kwikstart Alles Oké? Supportlijn, waar iedereen tussen 18 en 24 jaar gratis en anoniem via chat of telefoon terecht kan bij getrainde vrijwilligers. De lijn is dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur via 0800-0450. De chat is bereikbaar via www.allesoke.nl.

Foto Gemeente Maastricht

 

 

Geef een reactie