Burgerbelangen Kerkrade praat verder met Ons Kerkrade, PvdA en Ouderenpartij om te komen tot een nieuwe coalitie!

Burgerbelangen Kerkrade praat verder met Ons Kerkrade, PvdA en Ouderenpartij om te komen tot een nieuwe coalitie!

Informateur Huub Wiermans (Burgerbelangen Kerkrade) heeft in de weken na de gemeenteraadsverkiezingen met alle Kerkraadse politieke partijen individueel gesproken en vervolgens gerapporteerd richting de onlangs gekozen 11 raadsleden van Burgerbelangen Kerkrade. Hierbij is gekeken naar de verkiezingsuitslag, inhoudelijke thema’s en stabiliteit.

De fractie van Burgerbelangen Kerkrade heeft op basis hiervan vervolgens haar voorkeur uitgesproken om verder te praten met Ons Kerkrade, PvdA en Ouderenpartij om te komen tot een nieuwe coalitie.

Deze beoogde coalitie heeft een ruime meerderheid (20 van de 29 zetels) binnen de gemeenteraad en genoemde variant heeft voor de fractie van Burgerbelangen Kerkrade de eerste voorkeur, omdat de partij verwacht in deze variant de stad de komende jaren optimaal te kunnen blijven besturen met 6 wethouders.

“Wij denken met deze partijen een stabiele basis te kunnen leggen om onze ingezette koers voort te zetten,” aldus partijleider Tim Weijers van Burgerbelangen Kerkrade.

Burgerbelangen Kerkrade, dat groeide van 10 naar 11 raadszetels en daarmee net als vier jaar geleden ruimschoots de grootste partij is geworden in Kerkrade, gaat onder leiding van partijleider en formateur Tim Weijers de komende weken aan tafel met genoemde partijen met de intentie om te komen tot een coalitieakkoord voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

Geef een reactie