Gulpen-Wittem, 25 april 2022 – Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens reikt op dinsdag 26 april
7 Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem.
6 inwoners worden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau en 1 tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Danny Ramakers

Leeftijd                        43 jaar
Woonplaats                 Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Danny start zijn vrijwilligerswerk nadat hij de 1e H. Communie heeft ontvangen. Hij werd misdienaar en acoliet. Hij diende de H. Missen. Ook maakte hij het rooster van de misdienaars en acolieten. Hij was medeorganisator van hun uitstapjes en van het klabetteren met Pasen. Ook was hij actief tijdens de Grote Bronk. In 1991 werd hij lid en vervolgens vertegenwoordiger van de acolieten in Apina, een jongerenvereniging. Sinds 1995 is hij lid van de  werkgroep Catechetisch beraad en Liturgisch Beraad. Sinds 2000 vervult hij de functie van secretaris. 10 jaar was hij bezorger van het Kirkebledje in Epen.

Daarnaast verleent de heer Ramakers sinds 1990 hand en spandiensten bij Buurtvereniging Eperheide en bouwt hij jaarlijks de kerststal mee op. Sinds 1990 is hij vrijwilliger bij de Menvereniging Mergelland. Hij helpt onder andere mee tijdens marathons, paardenzegeningen en oriëntatietochten. En met het opmaken van het financieel jaarverslag. De heer Ramakers is vanaf 2000 voorzitter van handbalvereniging Juliana Epen. Hij verzorgt tevens het groen rondom het complex. Sinds 2012 is hij trainer van 3 elftallen die allemaal in competitieverband spelen. Ook is hij coach van een team dat hij begeleidt bij wedstrijden en toernooien. Bovendien is hij scheidsrechter tijdens de competitieperiode van 2 tot 3 elftallen de tijdens  toernooien. Met ingang van 2000 is de heer Ramakers penningmeester en medeorganisator van de stichting Heuvelland Handbal Toernooi.  Dit is een samenwerkingsverband tussen zes lokale handbalverenigingen in het Heuvelland. Hij is de kartrekker als het gaat om het opzetten en in stand houden van de regionale dames recreantencompetitie. De heer Ramakers is sinds 2012 vrijwilliger voor Kerst in het Geuldal en sinds 2018 ook bestuurslid.

 Fien Bormans-Habets

Leeftijd                        90 jaar
Woonplaats                 Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al bijna 38 jaar verricht mevrouw Bormans-Habets vrijwilligerswerk. In 1984 werd ze vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Gulpen-Reijmerstok.  Ze bezoekt haar gasten en legt regelmatig proactief contact. Ze verleent assistentie daar waar nodig en begeleidt hen ook tijdens georganiseerde activiteiten van de Zonnebloem. Daarnaast ondersteunt mevrouw Bormans-Habets bij de lotenverkoop en woont ze vergaderingen en werkbesprekingen bij. Van 1989 tot 2021 was mevrouw Bormans-Habets secretaris en penningmeester van het Mariacomité Gulpen. Het comité draagt zorg voor het behoud en onderhoud van het karakteristieke Mariamonument op de Gulperberg. In mei 2021 legde zij haar functie neer.

De taken van mevrouw Bormans-Habets in het comité waren het verrichten van administratieve werkzaamheden, het beheren van de kas, het opstellen van de jaarverslagen en het organiseren van de vergaderingen van het Mariacomité. Mevrouw Bormans-Habets was in 1992-1993 lid van het kerkbestuur van de St. Petrusparochie in Gulpen.

Johan Gouweloos

Leeftijd                        66 jaar
Woonplaats                 Slenaken
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Johan Gouweloos is nadat hij met pensioen is gegaan, verhuisd van het Zuid-Hollandse eiland de Hoekse Waard naar Slenaken. In de Hoekse Waard heeft hij zich vooral op het gebied van de wielersport ingezet. En dan met name voor 1) stichting Omloop Hoeksche Waard 2) Ren en Toerclub de Hoekse Renners en 3) stichting Wielerpromotie Hoeksche Waard. Aan deze drie partijen zijn meerdere wielerkoersen/ wedstrijden gelieerd. Mede dankzij zijn inzet heeft de wielersport in de Hoeksche Waard een prominente plek gekregen.

De heer Gouweloos was onder meer koersdirecteur van de Stichting Omloop Hoeksche Waard. Dit is een nationale wielerwedstrijd voor amateur, elite/beloften op het Zuid-Hollandse eiland Hoeksche Waard. Hij was nauw betrokken bij de organisatie.

De heer Gouweloos was 31 jaar lid van wielervereniging De Hoekse Renners en heeft zich jarenlang belangeloos ingezet. Dat deed hij door meerdere bestuursfuncties te vervullen en door zich in te zetten bij tal van activiteiten. Hij was voorzitter van de Toerclub, bestuurslid technische zaken en voorzitter van de Renclub van De Hoekse Renners. Hij heeft zich ook ingezet voor de organisatie van jeugdrondes. Daarnaast was hij één van de organisatoren van de club tourritten. Zelfs nu hij in Slenaken woont, is hij bij dit laatste nog steeds betrokken.

Hij is oprichter, initiator, organisator, voorzitter, koersdirecteur en verkeerscoördinator van Stichting Wielerpromotie Hoeksche Waard. Het doel van deze stichting was het lokaal promoten, faciliteren en organiseren van wielerevenementen. Daarvóór was hij ook reeds betrokken bij de Jeugdronde van Mijnsheerenland, de Hoekse Waard Cyclo, Kleine Omloop Hoekse Waard, Omloop van Strijen en de Jeugdronde van Mijnsheerenland. Hij had een belangrijk rol in de Kleine Omloop Hoeksche Waard en de opvolger daarvan: de Omloop van Strijen. Deze omloop is uitsluitend gericht op vrouwen en is internationaal bekend.

Johnny Curfs

Leeftijd                        52 jaar
Woonplaats                 Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 In 1981 werd  Johnny Curfs jeugdprins. Sindsdien is hij verbonden gebleven aan  jeugdcarnavalsvereniging De Gaarekiekerkes uit Gulpen. Hij is mede initiatiefnemer van de vereniging van jeugdprinsen en (mede)organiseert activiteiten voor deze groep. Vanuit zijn bestuurslidmaatschap bij voetbalvereniging FC Gulpen is hij contactpersoon voor De Gaarekiekerkes en worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

In 1989 werd hij lid van FC Gulpen. Sinds 2000 is hij bestuurslid. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het gehele complex van FC Gulpen, facilitaire zaken en het onderhouden van contacten met andere verenigingen bij evenementen, (jeugd)activiteiten en festiviteiten. Daarnaast is hij medeorganisator van allerlei activiteiten (zoals het 75-jarig jubileum) en fungeert hij als spin in het web.

De heer Curfs is kartrekker van het traditionele, jaarlijks terugkerende, Wim Albertsjeugdtoernooi. Dit 2 daags toernooi voor jeugdspelers is een begrip in onze regio. Er nemen circa 300 jonge spelers aan deel. De heer Curfs regelt de complete organisatie: van personele bezetting tot inkoop van eten.

Sinds 2000 organiseert hij de jaarlijkse senioren carnavalsavond van FC Gulpen. Al bijna 10 jaar is hij lid van de club van 50 van FC Gulpen. Hij organiseert de sponsoravonden en regelt waar vervolgens de opbrengsten (binnen het FC Gulpen complex) naartoe gaan. Tijdens de watersnoodramp op 14 juli 2021 was de heer Curfs aanwezig op het ondergelopen sportcomplex om ter plekke de situatie in goede banen te leiden.

Van 2012 tot 2019 was hij vrijwilliger bij de Stichting MOS (Medische Ondersteuning). Hij was chauffeur bij de dienstdoende ronde-arts bij wielerevenementen zoals Volta Limburg Classic, de Amstel Gold Race, de Ronde van Limburg en in 2012 de Equipe Mont Ventoux.

 

Rina Engelen-Eijgelshoven

Leeftijd                        55 jaar
Woonplaats                 Reijmerstok
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rina Engelen heeft vanaf haar jonge jaren deelgenomen aan het verenigingsleven in Reijmerstok.

In 1979 werd ze, op 12 jarige leeftijd, lid van fanfare St. Franciscus. Ze bespeelde de bugel en later de kleine trom. 14 jaar later werd ze bestuurslid en wist ze zich staande te houden tussen 12 mannelijke bestuursleden. Ze was toen een belangrijke verbinder tussen het bestuur en de drumband. In 2012 werd ze plaatsvervangend voorzitter en twee jaar later werd ze de eerste vrouwelijke voorzitter van fanfare St. Franciscus. De fanfare is medeorganisator van de 2 grootse evenementen die Reijmerstok rijk is: de Reimeifeesten en de Poorten van Reijmerstok. Daar geeft zij leiding aan.

Sinds 1983 is zij betrokken bij handbalvereniging Adio. In 1988  aanvaardde zij een bestuursfunctie.

8 jaar was ze coach en 32 jaar scheidsrechter van diverse teams op diverse niveaus en vervulde zij de rol van wedstrijdsecretaris. Dat laatste deed zij van 1990 tot 2016.

Met ingang van 2005 is ze bestuurslid van de stichting Gemeenschapshuis A gen Ing Reijmerstok. Hierin heeft zij zitting zowel als afgevaardigde van de drumband als van de fanfare.  In de periode 2002 tot 2012 was ze coördinator van de collectebussen voor omliggende dorpen en collectant in Reijmerstok voor de Alzheimer Stichting Nederland. Samen met haar tante collecteerde zij vanaf 2005 voor de Hartstichting.

Haar echtgenoot is bestuurslid van Jeugdcarnavalsvereniging De Durchduujerkes. Daardoor raakte zij in 2006 betrokken bij de (jeugd)carnaval van Reijmerstok. Zij verricht hand- en spandiensten bij evenementen zoals de carnavalszitting en tijdens de carnavalsdagen.

5 jaren maakte ze deel uit van het Uitstralingscomité van de gemeente Gulpen-Wittem.

In 2019 kwam Hallo Heuvelland hét digitale dorpsplein van, voor én door inwoners in Gulpen-Wittem, op haar pad. Zij is “dorpsverbinder” voor Reijmerstok en ze beheert het platform.

In haar specifieke beheerdersrol monitort ze de site voortdurend.

Ton Notermans

Leeftijd                        66 jaar
Woonplaats                 Wijlre
Lid in de Orde van Oranje Nassau

 Ton begon zijn vrijwilligerscarrière in 1984 als penningmeester van de Stichting Open Jeugdwerk Kerkrade. Deze stichting (inmiddels opgeheven) richtte zich op het verzorgen van activiteiten voor jongeren en opvang voor drugsverslaafden.

In 1991 kon de Stichting Katholiek Onderwijs Wijlre rekenen op zijn inzet als penningmeester. Twee jaar later verruilde hij deze functie voor het voorzitterschap en was hij sparringpartner voor de directeur van de basisschool, contactpersoon naar externe belanghebbenden en andere bij de basisschool betrokken organen zoals MR en ouderraad. Hij was lid en voorzitter van de schoolcommissie toen de Stichting Katholiek Onderwijs Wijlre opging in de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland.

In 1998 werd hij lid van het Kerkelijk Zangkoor Wijlre. Hierdoor raakte hij gefascineerd door het monumentale kerkorgel en begon hij de organist te ondersteunen. Samen stonden zij aan de wieg van de Stichting Orgelkring Wijlre. Hij werd penningmeester, secretaris en vrijwilliger. Hij is plaatsvervangend organist in de St. Gertrudiskerk en luistert regelmatig de H. Missen op. Tevens opent en sluit hij regelmatig de kerk. Ook kan de St. Dionysiuskerk Nijswiller op hem als organist rekenen tijdens de H. Missen. Hij is tevens sinds 2013 organist tijdens de kerkelijke zondagdienst bij verpleeghuis Bergweide te Heerlen. Al meer dan 20 jaar vervult hij de rol van Sinterklaas bij Peuteropvang ’t Kelderke Wijlre. Hij was bestuurslid van 2007 tot 2010 van het Kerkelijk Zangkoor Wijlre dat verbonden is aan de St. Gertrudisparochie te Wijlre. Tot slot kan de Paus Franciscusgroep Wijlre sinds enkele jaren op zijn vrijwillige inzet rekenen. Hij biedt een helpende hand bij voornamelijk financiële vragen.

 Wim van Baalen

Leeftijd                        75 jaar
Woonplaats                 Wijlre
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 Wim van Baalen is bestuurslid van de buurtvereniging Stokhem en (mede) kartrekker van de jaarlijkse culinaire wandeltocht Öpke Döbke Reubesöpke die sinds 1988 door de buurtvereniging van Stokhem georganiseerd wordt. Van 2000 was hij 7 jaar penningmeester van de toenmalige Wandelvereniging Wijlre. Hij was medeorganisator van de vier wandelingen en de avondvierdaagse die de vereniging toen organiseerde. Vervolgens was hij 4 jaar lang, naast penningmeester, ook voorzitter.

Van 2011 tot 2015 was hij penningmeester van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) regio Limburg (voorheen LWB Limburgse Wandelsport Bond). Bij de landelijke fusie van de wandelbonden Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO-NL) met de Nederlandse Wandelbond (NWB) per 1 januari 2015 ontstond de KWBN en werd hij penningmeester voor de regio Limburg. Zijn taken waren toen accountmanager. Hij had veelal contact met verenigingen. Ook was hij trekker van het project ‘Jeugd’ met als doel de jeugd voor het wandelen te interesseren. Van 2013 tot aan de fusie in 2015 was hij lid van de financiële Commissie van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB). Hij is mede uitgever geweest van een wandelgids voor de provincie Limburg. Sinds 2015 is hij lid van Commissie Bondsonderscheidingen. De commissie beoordeelt voorstellen en stelt besluiten vast. Wim van Balen is met ingang van 2018 regiovrijwilliger van de KWBN regio Limburg. Hij had eerst communicatie en het project Jeugd in zijn pakket. Per 1 januari 2020 werd hij accountmanager en is hij daarnaast ook betrokken geweest bij de Peuter 4-Daagse in Zuid Limburg.

Sinds 5 jaar is hij penningmeester van de Openbare Bibliotheek Gulpen. Tot slot is hij sinds de oprichting in 2019 bestuurslid van het Bewonersnetwerk Wijlre en verricht hij daarvoor verschillende werkzaamheden, naast het bestuurslidmaatschap en buurtverbinder voor het gehucht Stokhem.  Zo heeft hij het initiatief genomen om vanuit het Bewonersnetwerk de World Cleanup Day te organiseren in Wijlre. Verder heeft hij zich ingezet om eenzaamheid in de kern Wijlre te verminderen. Dit is een gezamenlijke initiatief van het Bewonersnetwerk en de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie