IVN Kerkrade organiseert op dinsdag 17 mei een lezing over het Vliegend hert.

Het Vliegend hert

Maak kennis met ’s lands grootste kever

Bij IVN Kerkrade is er op dinsdag 17 mei een lezing over het Vliegend hert. Het Vliegend hert is de grootste kever van Nederland. De mannetjes zijn door hun grote kaken indrukwekkend om te zien. De vrouwtjes vallen veel minder op. Vliegende herten zijn gebonden aan oude bossen omdat ze leven van hout. Dit is moeilijk te verteren en daarom krijgen ze hulp van schimmels die het hout ten dele afbreken waardoor de kevers het eenvoudiger kunnen opnemen. Omdat er steeds minder oude bossen overblijven dat voor dit bijzondere insect van levensbelang is, is de soort sterk achteruit gegaan. Door het aanleggen van speciale broeistoven wordt geprobeerd om de weinige populaties te versterken en met elkaar te verbinden. Populaties bevinden zich in de gemeente Beekdalen, in het Heuvelland en zo nu en dan vindt er ook in Kerkrade een waarneming plaats. Deze lezing is onder meer bedoelt om de bevolking te informeren over dit unieke insect en hopelijk meer te weten te komen over de verspreiding ervan in Kerkrade. Jos Vantilt zal ons meenemen in de ecologie van het Vliegend hert en de verspreiding ervan.
De lezing begint om 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3 te Kerkrade-Chevremont. Toegang is vrij, een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie