Gemeentebestuur Kerkrade weer compleet

Nieuw college Kerkrade Staand v.l.n.r. Wethouder Tim Weijers, Wethouder René van Drunen, Wethouder John Roland, Burgemeester Petra Dassen-Housen Zittend v.l.n.r. Wethouder Alexander Geers, Gemeentesecretaris Raph Stijns, Wethouder Jo Schlangen, Wethouder Jo Paas

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 mei zijn zes wethouders voor de nieuwe bestuursperiode benoemd, raadsleden toegelaten en burgercommissieleden benoemd. Het gemeentebestuur in de gemeente Kerkrade is daardoor weer compleet.

Als resultaat van de coalitieonderhandelingen hebben de partijen Burgerbelangen Kerkrade, Ons Kerkrade, PvdA Kerkrade, Ouderenpartij Kerkrade en de VVD Kerkrade een coalitie gevormd. Zij hebben ook kandidaten voorgesteld voor de wethoudersposten. Deze kandidaten zijn door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering benoemd.

Samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris vormen de wethouders de komende vier jaar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

De wethouders zijn:

Tim Weijers, Jo Schlangen en Alexander Geers (Burgerbelangen Kerkrade)

John Roland (Ons Kerkrade)

René van Drunen (PvdA Kerkrade)

Jo Paas (Ouderenpartij Kerkrade)

Gemeenteraad

Vivian Lataster (CDA) is toegelaten tot de gemeenteraad. Zij was direct na de verkiezingen verhinderd waardoor ze nu alsnog is beëdigd. Met de benoeming van de wethouders vallen meerdere raadszetels vrij. Deze worden ingenomen door de volgende raadsleden:

Jean Ritterbeeks (Burgerbelangen)

Jo Severins (Burgerbelangen)

Theo Wetzels (Burgerbelangen)

Jo Rozema (Ons Kerkrade)

Guus Haas (PvdA)

Leon Schlenter (Ouderenpartij)

De gemeenteraad van Kerkrade bestaat uit 29 raadsleden.

Burgercommissieleden

De gemeenteraad krijgt steun van burgercommissieleden. Tijdens de raadsvergadering van 25 mei zijn 36 burgercommissieleden benoemd. Zij nemen plaats in de raadscommissies. Raadscommissies bespreken de raadsvoorstellen eerst en daarna worden ze door de gemeenteraad in de raadsvergadering besproken en neemt de gemeenteraad besluiten.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad en vertegenwoordigt alle inwoners van Kerkrade. De raad geeft de hoofdlijnen aan voor het beleid in de stad en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Via www.gemeenteraadkerkrade.nl zijn de agenda’s en de livestream van raadscommissies en raadsvergaderingen te bekijken.

Op woensdag 22 juni vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie