Hoofdmenu

Fortuna’71 een halve eeuw jong

Eén van de 10 oudste zaalvoetbalverenigingen in onze provincie zag op 15 augustus 2021 Abraham. Corona verhinderde op dat moment dat er kon worden gefeest. Dat wordt nu ingehaald. Op 4 juni viert de Fortuna’71 bij KVC Oranje in Bleijerheide het feit dat men al 50 jaren actief is in het voetbal, eerst in de buitenlucht en sinds 1979 in de zaal.

Foto Fortuna71

Het begin

De clubnaam Fortuna vindt zijn oorsprong in een voormalig busbedrijf dat alleen de ouderen onder de lezers zich zullen kunnen herinneren. Fortuna Cars in de Nullanderstraat in de Klankstad is de naamgever. In de garage van dat bedrijf vond de oprichtingsvergadering van Fortuna’71 plaats. Dat was dus op 15 augustus 1971. Aanwezigen waren onder meer Hans Holtackers, Leo Schopen, hij werd voorzitter, en Henk Braam. De chauffeurs van het bedrijf, aangevuld met wat anderen zagen er wel heil in om op recreatief niveau in clubverband te gaan voetballen. Moest mogelijk zijn in Bleijerheide-Nulland, zo was de gedachte. De groen-witte kleuren die de club ook nu nog kenmerken vinden, net als de clubnaam, hun oorsprong in het bedrijf Fortuna Cars. De bussen van die firma waren namelijk ook met de kleuren groen en wit gelardeerd.

André Holtackers, directeur van Fortuna Cars stelde de eerste kledij en andere benodigde voetbalattributen ter beschikking. Spelers van het eerste uur droegen namen als Mucher, Schopen, Engelenburg, Rondags, Erens, Lochtman, Rademacher, Leszinsky, Miseré en Kemmerling. De eerste wedstrijd werd gespeeld -we hebben het hier over veldvoetbal-  tegen Gulpener Boys uit Bleijerheide, aan de Voorterstraat. Dat eerste optreden leverde meteen een zege op. De uitslag was 3-1 voor de groen-witten. Geen verkeerd begin dus. Andere tegenstanders in de beginjaren waren Rode Put, vv HAC, Buck Meubelen en Trocodero Boys. In 1973 trad men toe tot de SVA-competitie, voorloper van wat later de RSK en/of de ZAC zou worden. Omgekleed werd er in de garage van Fortuna Cars. ,,Daar werd je dus geconfronteerd met de reuk van benzine en smeerolie”, vertelt een van de betrokkenen, die vervolgt met: ,,Daar werd wat op gevonden. We mochten ons omkleden bij voorzitter Leo Schopen thuis en zijn vrouw Mieneke deed de was.”  Het eerste clublokaal werd de Greenlight Bar op de Vink in Chevremont. Later zouden café Oud Kirchroa, Kelder 13, café Kluitmans van eigenaar Jo Vreuls en café Muller volgen.

Naar het zaalvoetbal

Naarmate de tijd vorderde ging het wat minder met de club. In eerste instantie werd er gevoetbald aan de Voorterstraat in Bleijerheide. Daar was het gezellig. Met name als gevolg van de verhuizing naar de Groene Long van het recreatieve voetbal in het Kerkraadse -de RSK en ZAC hadden inmiddels het levenslicht gezien- werd dat minder. In 1979 besloot men het over een andere boeg te gooien. Opnieuw was Leo Schopen kartrekker. Hij vormde met Hein Schopen (penningmeester) en Pierre Augenbroe (secretaris) het nieuwe bestuur. De KNVB werd benaderd met de vraag of men niet in het zaalvoetbal terecht zou kunnen. Op 26 juli 1979 kwam het verlossende jawoord van de bond. De toekenningscommissie had besloten de club toe te laten. Jo Defesche, sinds 1991 penningmeester van de club, toont het eerste officiële wedstrijdformulier.

Gespeeld werd in Sporthal Terwaerden in Ubach over Worms, op 15 september 1979. De tegenstander heette RKHSV. He formulier vermeldt bij Fortuna  namen als Arno Ritzefeld, Hein Vonken en Wim Langenhuizen. Coach was de eerder genoemde Leo Schopen. De harde pegel waarmee Wim Langenhuizen tot in de eredivisie aan toe namens Roda JC naam had weten te maken, mocht overigens niet baten. Fortuna ging met 12-3 kopje onder.

Hoogte- en dieptepunten

Langzaam maar zeker groeide Fortuna groter. ,,Op enig moment waren we de grootste zaalvoetbalvereniging van Zuid-Limburg, met 11 teams”, zegt Jo Defesche. In 1985 volgde een titel met een ploeg waarvan in Bleijerheide wereldberoemde namen als Tjeu Scholtes, May Offermans, Winand Heiltjes, Mathieu van Oyen, Wim Hoen, Sep Zafarin en Hub Mucher deel uitmaakten. De hoofdprijs werd behaald onder leiding van coach André Doverman. Als sponsor had men inmiddels Vloerbedekkingsbedrijf Woninginrichting Weusten uit de Einderstraat weten te strikken. Het zou een zeer trouwe sponsor blijken te zijn.

Halverwege de tachtiger jaren brak een mindere periode aan. Sportief beleefde men een vrije val, spelers gingen naar elders, in de technische staf ging het achteruit en ook bestuurlijk kende men problemen. Echter, bij het 25-jarig bestaan in 1996, dat uitgebreid werd gevierd in het feestpaviljoen aan het Ackensplein in Bleierheide, zag de wereld er weer een heel stuk florissanter uit. Dat was ook het moment dat men over maar liefst 11 teams kon beschikken. In 1994 was men kampioen geworden in de tweede klasse, met promotie naar de eerste klasse als gevolg. Op dat team speelden onder meer de boomlange oud Roda JC-spits Hub Smeets en verder mensen als doelman Leon Niesters, Jo Rademacher, Fred Prickartz, Leon Caumon, Emiel Tubée en Frenk Rippard. Coach was de nog maar onlangs overleden ‘Dulf’ Niesters.

Fortuna’71 voetbalt dus vanaf 1979 in de zaal. De naam is niet meer weg te denken in die tak van sport. De club behoort tot de 10 oudste zaalvoetbalverenigingen in onze provincie. Mag men best trots op zijn. In de beginfase van het zaalvoetbal, de ouderen ons zullen het zich nog herinneren, zaten de sporthallen bomvol, zeker op een wat hoger niveau. Niet zelden viel een bordje met ‘uitverkocht’ erop aan te treffen. Supporters te over dus in die bloeiperiode. Dat is tegenwoordig allemaal anders geworden. Fortuna zelf brengt momenteel nog maar één team in het zaalvoetbal op de been. Op de vraag hoe het zit met de toeschouwers zegt Jo Defesche: ,,Voorzitter Henk op den Kamp, ikzelf en Marco op den Kamp. Het bestuur dus.” Echtgenote Ria Defesche, secretaris, vult aan met: ,,En de supporters zijn de spelersvrouwen met hun kinderen. Meer kinderen dan vrouwen overigens.” Henk op den Kamp trad als speler toe in 1986, sinds 1996 hanteert hij de voorzittershamer. Jo Defesche is lid vanaf 1988 en sinds 1991 penningmeester. Echtgenote Ria is secretaris en vanaf 1995 aan de club verbonden.

Wat de genoemde kinderen betreft, de vele kinderen geven weer hoop op uitbreiding van het aantal teams. Wie de jeugd heeft, heeft immers ook de toekomst. En over vooruitgang gesproken, Fortuna gaat promoveren. De voorsprong op de concurrentie is onoverbrugbaar geworden, Het kampioenschap is een feit., En dat komt natuurlijk geroepen in een jaar dat er gefeest moet worden.

Op 4 juni a.s. is het zover, in de kantine van KVC Oranje. Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

  • 00 kids schminken
  • 1700 huldigingswedstrijd ZVC Holz-FC Fortuna’71
  • 30 huldiging door KNVB en uitreikingen onderscheidingen
  • 00 frietwagen.

Er is geen officiële receptie, iedereen die de club een warm hart toedraagt is welkom.

Foto’s®ParkstadActueel/Lucho Carreno