Hoofdmenu

Nieuwe thuisopdracht voor woningcorporaties

 Stadssocioloog Jaap van Velzen overhandigde in Den Haag het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Tussen systeemdenken en integrale woondoelen aan Bernard ter Haar, topambtenaar van de Algemene Bestuursdienst. Ter Haar was onder meer voorzitter van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. In het eindadvies ‘Een thuis voor iedereen’ pleitte de werkgroep er al eerder voor dat de markt nu aan zet is om te zorgen voor meer en betere huisvesting voor iedereen. Die aansporing is een van de redenen voor het verschijnen van dit boek in opdracht van CorporatieNL.

Woningmarkt. Het boek biedt een caleidoscoop van acties, ambities en door woningcorporaties gekozen oplossingen om voor hun huurders een optimaal woon- en leefklimaat te realiseren. Aan de totstandkoming werkten elf bestuurders en wetenschappers mee van woningcorporaties, de Woonbond en TU Delft. Samen schetsen zij een beeld van een woningmarkt die toe is aan verandering en waarbij de regels minder belangrijk zouden moeten zijn dan het recht op een goede woning. Daarbij is de betekenis van woningcorporaties voor het wonen in Nederland aanzienlijk groter en complexer dan menigeen weet.

 Het boek. Tussen systeemdenken en integrale woondoelen is een uitgave CorporatieNL en is door geïnteresseerden te bestellen. ISBN 9789083174235, e-book, prijs €50, 98 pagina’s.

Voor een overzicht van de inhoud zie https://www.corporatienl.nl/artikelen/verschenen-e-book-tussen-systeemdenken-en-integrale-woondoelen/

Foto Brenda van Vliet