Leuke en gezellige diploma uitreiking bij RKGV Fides

Eindelijk mocht het weer en wel de organisatie van de normaliter te houden jaarlijkse clubkampioenschappen van RKGV Fides (Flink IDoen EStreven) welke sportieve en sympathieke vereniging opgericht is op 7 mei 1957. Zoals bekend was de vereniging rond 62 jaar gehuisvest in de gymnastiekzaal Bruinkoolweg Heksenberg. Na de realisering van de nieuwe gymzaal op sportcomplex Pronsebroek Hei Grindelweg 66b (welk sportcomplex ook de thuishaven van derde divisie voetbalvereniging RKSV Groene Ster is) verliet Fides de zeer verouderde gymzaal Bruinkoolweg. Op 6 januari 2020, werd de nieuwe prachtige en op moderne leest geschoeide gymzaal Pronsebroek voor het eerst in gebruik genomen. Door aanbrenging van een duidelijk bewegwijzeringbord, aan de ingang van deze nieuwe locatie, is voor iedereen deze nieuwe gymzaal gemakkelijk te vinden.

De clubkampioenschappen 2022 vonden uiteraard dan ook plaats in de gymzaal Pronsebroek en wel op maandag 13 juni en woensdag 15 juni jl. Genoemde kampioenschappen kenmerkte zich door een hoog sportief gehalte in alle leeftijdscategorieën. Voor de aanwezigen ouders, verzorgers en overige familieleden heerste er daardoor toch een meer als tevreden gevoel om de verrichtingen van de jeugdige gymnasten te mogen volgen. Uiteraard ontbrak hierbij de spanning natuurlijk niet en was het voor de jury zeker niet altijd gemakkelijk in de beoordeling. Simpelweg omdat iedere clublid heel goed hun best deden om zo goed mogelijk punten te kunnen scoren in de diverse gymnastiek/turn onderdelen t.w. balk, brug, vloer en sprong.

De (feestelijke) prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 17 juni jl. eveneens op sportpark Pronsebroek. Oorspronkelijk zou genoemde uitreiking in de kantine van Groene Ster plaats vinden. Maar de bijna tropische omstandigheden noopte om gebruik te maken van een door Groene Ster al eerder geplaatste tent. Zoals al in de koptekst aangegeven werd het een leuke en gezellige prijsuitreiking happening onder “getuigenis” van vele ouders, verzorgers, en familieleden. Voorafgaande aan de prijsuitreiking sprak (interim)-voorzitter Ina Savelbergh een hartelijk welkomstwoord tot de vele aanwezigen. Vervolgens werd de daadwerkelijke prijsuitreiking op joviale en ongedwongen wijze gepresenteerd door Inge Smits bestuurslid van RKGV Fides. Blijdschap en trots kenmerkte deze geslaagde uitreiking van verdiende bekers en diploma’s. Kortom, het was weer een up to date Fides evenement, waarvoor een groot chapeau op zijn plaats is. Mat natuurlijk dank aan de organisatie en gastheer RKSV Groene Ster voor de samenwerking als zijnde een voorbeeld zoals het hoort te zijn in een wijkgebeuren.

De uitslagen  .We beperken ons, wegens plaatsingsruimte, tot de eerste 5 plaatsen in de diverse niveau categorieën  We starten hierbij echter met de vermelding dat Maria Wierzba algemeen clubkampioen is geworden en beloond werd met de fraaie grotere beker.

Niveau: R1

1: Saartje Seelen 34 punten, 2: Saar Veeneman 31.20 punten, 3: Jessie van Veen 30.90 punten, 4: Demy Peters 30.60 punten en 5: Sarina Fuyt 30.20 punten.

Niveau: R3

1: Jaydie Goezinne 31.80 punten, 2: Yinte Coenen 30.80 punten, 3: Sofia Ahmadi 29.70 punten, 4: Jana Niesing  29.40 punten en 5: Isabella Farinaccio 29.30 punten.

Niveau: 12

1: Bobby-Jane van Vark 33.00 punten, 2: Julie Michiels 32.70 punten, 3: Serena Shaaka 32.50 punten, 4: Alina Tajjiou 32.20 punten en 5: Denayls Hamelberg 31.90 punten.

Niveau: 11

1: Sebastiaan Splinter 35.70 punten, 2: Maria Wierzba 35.50 punten, 3: Celene Wilkens 33.70 punten, 4: Gynilla Heesakkers 32.70 punten en 5: Faya Schrooten 32.50 punten.

Fotoreportage Callie Steijaert

Geef een reactie